Till navigation Till innehåll

På torsdag, 15 mars, öppnar den första ansökningsperioden för Stärkta bibliotek. Bidraget kan sökas av folkbibliotekens huvudman, det vill säga kommunen, enskilt eller i partnerskap med andra kommuner. Totalt kommer vi i år att fördela 225 miljoner kronor inom satsningen.

På regeringens uppdrag genomför vi satsningen Stärkta bibliotek mellan 2018 och 2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

I år blir det två ansökningsomgångar och den första pågår 15 mars–12 april. Därefter blir det en ansökningsomgång i höst, 14 augusti–11 september. För 2019 och 2020 planerar vi en ansökningsomgång per år.

Totalt har vi 675 miljoner kronor att fördela inom bidraget 2018–2020.