Fotograf: Susanne Kronholm

Stärkta bibliotek – dags att söka

Nu öppnar den andra ansökningsomgången för vårt nya bidrag Stärkta bibliotek! Sista ansökningsdag är 11 september och bibliotekens huvudmän – det vill säga kommunerna – kan söka stöd tillsammans eller enskilt.

Stärkta bibliotek är en tillfällig satsning under 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige. Vi genomför satsningen på uppdrag av regeringen och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Kommunernas behov står i fokus och vi prioriterar satsningar som präglas av långsiktighet och riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen, det vill säga barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Under 2019 blir det en ansökningsomgång och den äger rum i mars-april.

KONTAKT

Nina Ström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 02
nina.strom@kulturradet.se

Peter Björkman

Handläggare
Telefon: 08 519 264 59
peter.bjorkman@kulturradet.se

Susanna Höijer
Handläggare
Telefon: 08 519 264 50
susanna.hoijer@kulturradet.se


 

 

Header logo