Tredje årets fördelning till Kreativa platser

Närodlad konst i form av keramik och växthusodling, kulturläger med unga vuxna, och torrsim på torget för att uppmärksamma det lokala behovet av en simhall. Under två år har projekt inom satsningen Kreativa platser utgått från det lokala för att skapa kultur av, med och för de boende. För tredje och sista året fördelar Kulturrådet nu stöd till sammanlagt 23 projekt som får fortsätta arbetet att göra kulturen tillgänglig för fler.

– Den treåriga satsningen går nu in på sitt sista år. Och det är framgångsrika projekt från många kreativa platser runtom i Sverige som vi fått ta del av, säger vår generaldirektör Staffan Forssell. Satsningen har varit en katalysator för nytänkande och breddat deltagande i det svenska kulturlivet.

Projekten som får stöd ser olika ut och använder en mängd arbetssätt  inom skiftande kulturuttryck. Gemensamt för alla är att de möjliggör för fler att välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

  • I Fisksätra i Nacka och projektet ”Kakofoni – i konstens alla trådar” gestaltas innehållet i Fisksätrabornas vardag genom deltagandeprocesser tillsammans med professionella och amatörer.
  • Projektet ”KÄRAHÄR” i Malmen och Stenstaliden i Kristinehamn arbetar med så kallad närodlad konst, där användandet av ett eget växthus och workshops i matlagning, textil, keramik och konst ska resultera i en kulturell mötesplats i kaféformat.
  • I Salsta i Flen ska ”The culture house” fortsätta möjliggöra rum för de boendes egna kreativitet och skapande i form av ett nytt kulturhus.
  • I Skärholmen i Stockholm programlägger lokala kulturutövare scener, centrum och torg för ett varierat och lokalt relevant kulturutbud genom projektet ”KULTUR I CENTRUM”.

Den 20 november beslutade vi om vilka projekt som delar på de 29 miljonerna. I årets fördelning har enbart projekt som ingått i satsningen tidigare haft möjlighet att söka. Förutsättningar för fortlevnad har varit avgörande i årets urval. Projekten som får bidrag finns i följande tio län: Gävle, Stockholm, Skåne, Värmland, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland och Västra Götaland.

Bakgrund:

Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att fördela hundra miljoner till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar under en treårsperiod. Nu är fördelningen för det tredje och sista året klar. Projekten har utformats utifrån de boendes intressen och med stark lokal förankring. Kulturverksamheter har genomförts i samverkan med bland annat stadsteatrar, fotbollslag, kulturföreningar och centrumägare.

Kreativa platser är en del av regeringssatsningen Äga rum, där även Statens konstråd ingått.