Vi åker till Sydkorea för PAMS 2018

Sedan 2012, samordnar vi den svenska närvaron på PAMS i Seoul mellan den 7–12 oktober. PAMS eller Performing Arts Market in Seoul är en årlig konferens med syfte att främja koreansk scenkonst och bygga internationella nätverk inom scenkonstområdet.

PAMS, Performing Arts Market, pågår i Seoul, Sydkorea, den 7–12 oktober 2018.

Tillsammans med våra nordiska samarbetspartner koordinerar vi en nordisk närvaro på PAMS. Genom samarbetet Nordics Combined finns det möjlighet för nordiska konstnärer/producenter att presentera sig själva och sitt arbete för arrangörer/programläggare/festivaler som närvarar på PAMS.

Med parter från Norge, Danmark och Finland, arrangerar vi panelsamtal om det pågående nordisk-koreanska utbytesprogrammet med fokus på den unga publiken. Bland övriga aktiviteter, finns nätverksträffar och nordiska konstnärer/producenter som får möjlighet att använda det nordiska informationsbordet (ange ”Part of Nordics Combined” i er anmälan).

Kontakta oss för detaljerad information om programmet.

Du som är verksam som utövare och/eller konstnärlig upphovsperson hänvisas till att söka stöd hos Konstnärsnämnden.