Video från Almedalen – nu med undertext!

Vi medverkade i totalt tre debatter i Almedalen i början av juli. Du som missade direktsändningarna på våra sociala medier fick även möjlighet att titta på klippen i efterhand. Nu finns även undertexter till samtliga klipp!

Aktivera textning

Det är enkelt att aktivera textning: det gör du genom att klicka på ”CC” knappen längst ner till på din YouTube skärm. Besök först vår YouTube kanal och leta upp spellistan ”Kulturrådet Almedalen 2018”.

 

Titta på debatterna från Almedalen

Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder

 

Sveriges samlade kulturmyndigheter i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet, genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat. Lyssna på vad Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England hade att säga om kulturens framtid.

Kulturklyftan och samhällsbygget

 

Hur jobbar Kulturrådet framåt med breddat deltagande och hur syns det arbetet i satsningarna Kreativa platser, Kulturskolecentrum och Stärkta bibliotek? Panelsamtal om delaktighet och kulturens möjligheter.

 

Sveriges kulturpolitik - förebild eller avskräckande exempel?

 Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell bjöd in sina nordiska och baltiska kollegor till ett samtal om grunderna för konstnärlig frihet och för att undersöka likheter och skillnader i debatten i Norden.