Nyheter 2019

Sökresultat

Visar resultat 1-73

Sortera

År

Månad

Fyll på med Barn- och ungdomsbokskatalogen 2019/20.
19 november 2019

Läslovet är över, men vår katalog som tipsar om barn- och ungdomsböcker räcker länge. Fyll på med fler exemplar eller beställ för första gången. I katalogen presenteras böcker från det senaste årets utgivning, valda av en urvalsgrupp med experter på barn- och ungdomslitteratur. Du hittar också böcker på flera olika språk, artiklar, intervjuer och pyssel.

Mångfald, kvalitet och fördjupning
18 november 2019

Kulturrådet bidrar varje år med ungefär 36 miljoner kronor till utgivningen av kvalitetslitteratur i Sverige. I snitt får 165 utgivare stöd för sammanlagt nästan 800 böcker. Nu presenterar vi en uppföljning av litteraturstödet 2014–2018.

Bokstart handlar om att tidigt stimulera språkutvecklilngen hos de allra minsta. Foto: Susanne Kronholm.
14 november 2019

I årets fördelning av bidrag till projekt och språknätverk inom Bokstart finns flera ansökningar som kopplas till Barnkonventionen, men även sökande som aktivt riktar sig gentemot nationella minoriteter. Genom detta ser vi möjligheter till att både prioriterade målgrupper och kulturpolitiska mål nås.

Bastard of Allegory ett samarbete mellan Sticky Drama och Audiorama.
13 november 2019

Nu fördelas projektbidrag för nästa år till den fria scenkonsten. 46 aktörer delar på drygt 9,2 miljoner kronor. Opera är en konstform som får stort utrymme inom detta beslut, med inte mindre än fem beviljade ansökningar. Cirkus och konstnärsdrivna festivalarrangemang får allt större utrymme.

Nordic Bridges länkar samman Norden och Kanada.
13 november 2019

Kulturrådet har utsetts till nationell kontaktpunkt för Nordic Bridges 2021, ett initiativ från Nordiska ministerrådet för samarbetsprojekt mellan Kanada och Norden.

1 november 2019

Det finns ett nationellt nätverk för regioner som arbetar med nationella minoriteters kultur. Syftet med nätverket är ökad kompetens, erfarenhetsutbyte samt nationellt stöd i arbetet med frågorna. Kulturrådet koordinerar nätverket.

Närbild på mikrofon mot ett publikhav.
30 oktober 2019

Nu kan du se vilka ansökningsdatum som gäller för våra olika bidrag 2020. Här hittar du en översikt som visar årets ansökningsperioder bidrag för bidrag.

Sun & Sea. Foto: Andrej Vasilenko.
23 oktober 2019

Vi fördelar cirka 2,4 miljoner kronor till 27 aktörer vid årets femte ansökningsomgång till internationella turnéer och gästspel. Det är dansen som är den dominerande konstformen den här gången, men teater och cirkus ökar också.

Bild för - Backstage_16x9_rod.jpg
Nyhet
18 oktober 2019

Nu fördelar vi verksamhetsbidrag för musikgrupper inför 2020. Några exempel är duon Symbio, Axelsson & Nilsson duo, Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye, Vånna inget, Svenska kammarkören och Susanna Risberg Vilddjur Septett.

Magnus Jensner, chef för Hallands konstmuseum.
Nyhet
18 oktober 2019

Hallands Konstmuseum, Bonniers konsthall och ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art) har fått stöd av Kulturrådet för Performa 2019. Hallands Konstmuseum får bidrag för konstnären Tarik Kiswansons medverkan. Magnus Jensner, chef för Hallands Konstmuseum.