Till navigation Till innehåll
Triakel har gjort ett album i samarbete med Svenskt visarkiv. Foto: Karin Alfredsson.Triakel har gjort ett album i samarbete med Svenskt visarkiv. Foto: Karin Alfredsson.Triakel har gjort ett album i samarbete med Svenskt visarkiv. Foto: Karin Alfredsson.

Triakel har gjort ett album i samarbete med Svenskt visarkiv. Foto: Karin Alfredsson.

5,3 miljoner till musikutgivningar

IndiAfrica – ett musikaliskt möte mellan Senegal och Indien, producerat i Sverige, FestiByn med Finsk Tango och fristadsmusikern Arya. Tre exempel på variation och bredd i de produktioner som får bidrag i våromgången. Kulturrådet fördelar drygt fem miljoner kronor i bidrag till 94 utgivningar.

En elektroakustisk saga om roboten Gertrud samt Folk – ett bok- och musikprojekt för barn och vuxna är två av sex beviljade barnmusikproduktioner. För övrigt finns många historier att ta del av i vårens beviljade produktioner. Berättelser om mord, postrån och andra verkliga händelser som ägde rum för hundra år sedan i norr exempelvis. I samarbete med Svenskt visarkiv har gruppen Triakel arrangerat musik till visor från den tiden och gjort ett album som heter Händelser i Nord.

På många produktioner samarbetar musiker, låtskrivare, komponister och producenter och spelar in musik till texter om kärlek, uppbrott, trauman, fysisk och psykisk sjukdom samt klimathot. Eller varför inte en skulptör som berättar om det hebreiska alfabetet som inspirationskälla till sin konst. I det omfattande utbudet finns även musik utan text, vare sig man vill dansa tango, techno eller polska. Även upptäcka pianomusik, elektroakustisk musik, improviserad musik, ljudkonst, historiska inspelningar, nyskrivna eller nyinspelade äldre orkesterverk och kammarmusik.

Bakgrund:
Det var många sökande i årets första bidragsomgång till musikutgivning. Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Kulturrådet strävar efter mångfald vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömning av ansökningar har varit konstnärlig kvalitet och produktionens ekonomiska förutsättningar. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för människor att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och funktionsvariation. I årets omgång ser vi också att fler kvinnor tar klivet in i studion för att producera utgivningar av egen eller andras musik. Totalt inkom 373 ansökningar.

Läs mer:

Musikutgivning, första fördelningen 2019

Kulturrådets stöd till musikutgivning

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Isabel Thomson

  • Handläggare. Musik, musikutgivning, centrumbildningar.