Omslag Stärkta bibliotek

Biblioteksdagarna och Stärkta bibliotek-rapport

15-17 maj är Biblioteksdagarna i Helsingborg och Kulturrådet finns på plats med monter. Hämta rapporterna för Stärkta bibliotek och distributionsstödet, det uppdaterade handlingsprogrammet för läsfrämjande eller prata med handläggare. Du kan även ladda ner och beställa publikationerna från oss.

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. 225 miljoner kronor per år ska fördelas till Sveriges kommuner och 25 miljoner kronor per år till regional biblioteksverksamhet.

I rapporten om första året, 2018, för Stärkta bibliotek kan du bland annat läsa om bidraget, första och andra fördelningen i siffror, och om olika kategorier av folkbiblioteksutveckling som gått att urskilja genom ansökningarna.

272 av 290 kommuner lämnade in ansökningar under 2018 för att stärka sina folkbibliotek, och i rapporten presenteras via intervjuer nio projekt som fått stöd: bibliotek i Jokkmokk, Krokom, Ånge, Säter, Upplands-Bro, Stockholm, Alingsås, Markaryd och Malmö.

Läs och ladda ner publikationen

KONTAKT

Nina Ström
Handläggare
08-51926402
nina.strom@kulturradet.se

Peter Björkman
Handläggare
08-51926459
peter.bjorkman@kulturradet.se

Stefan Zachrisson
Kommunikatör
08-51926408
stefan.zachrisson@kulturradet.se

Header logo