Till navigation Till innehåll
Region Norrbottens nya länsmuseum Konstmuseet i Norr är en av de verksamheter som får bidrag när regionerna tar ett bredare grepp om hela kultur- och bildningsområdet.  Region Norrbottens nya länsmuseum Konstmuseet i Norr är en av de verksamheter som får bidrag när regionerna tar ett bredare grepp om hela kultur- och bildningsområdet.  Region Norrbottens nya länsmuseum Konstmuseet i Norr är en av de verksamheter som får bidrag när regionerna tar ett bredare grepp om hela kultur- och bildningsområdet.

Region Norrbottens nya länsmuseum Konstmuseet i Norr är en av de verksamheter som får bidrag när regionerna tar ett bredare grepp om hela kultur- och bildningsområdet.

Bildkonsten lyfts fram i årets fördelning av stöd till regional kulturverksamhet

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om cirka 1,4 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Åtta av 20 regioner i kultursamverkansmodellen har presenterat nya kulturplaner. Bildkonst, bildning, digitalisering och kulturskapares villkor är några områden som prioriteras.

Kultursamverkansmodellen är nu i inne på sitt nionde år sedan starten 2011. Enligt modellen tar regionerna fram varsin kulturplan där de beskriver vad som behöver utvecklas de närmaste åren. I kulturplanerna går det att spåra en del trender och tendenser. Det handlar nu om att regionerna tar ett bredare grepp om hela kultur- och bildningsområdet.

Regionerna betonar också behovet av arrangörsutveckling, digitalisering och utökade samarbeten mellan regionerna. Att ta ett större ansvar för kulturskaparnas villkor lyfts tydligt fram i kulturplanerna. Förutom Agenda 2030 nämner flera av kulturplanerna UNESCO:s mångfaldskonvention och Barnkonventionen som viktiga områden att arbeta med.

Kulturrådets styrelse gör tre tydliga prioriteringar på området bild och formkonst mot bakgrund av:

  • Region Norrbottens nya länsmuseum Konstmuseet i Norr.
  • Att Västra götalandsregionen permanentar den internationella samtidskonstbiennalen GIBCA som en del av konsthallen Röda Stens verksamhet.
  • Region Kalmar inkluderar Virserums Konsthall som regional verksamhet.

Samtliga regioner utom Skåne meddelar att de regionala medlen för år 2019 kommer att öka jämfört med föregående år. Statens bidrag höjs med en procent till dessa regioner.

I och med att Region Skåne har sänkt kulturbudgeten med 5,5 procent för 2019 sänker Kulturrådet också det statliga bidraget till region Skåne.

– Vår utgångspunkt är att när en region sänker sin finansiering så sänker vi med motsvarande grad, förklarar Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Med respekt för omställningstider och möjligheter att planera ekonomi sänker Kulturrådet bidraget till Region Skåne i ett första steg med 1 procent i år. Kulturrådets styrelse kommer noga följa utvecklingen och se om regionen väljer att återställa medlen inför nästa års beslut.

De pengar som nu inte går till Region Skåne fördelas i stället genom utvecklingsbidrag till hela Sveriges kulturliv. De statliga medlen till konsten och kulturen sänks alltså inte, utan fördelas på annat sätt och till andra aktörer.