Till navigation Till innehåll
Göteborgs Naturhistoriska Museum. Foto: Ian Schemper.Göteborgs Naturhistoriska Museum. Foto: Ian Schemper.Göteborgs Naturhistoriska Museum. Foto: Ian Schemper.

Göteborgs Naturhistoriska Museum. Foto: Ian Schemper.

Internationell biennal för samtidskonst med historisk koppling

Göteborgs internationella samtidskonstbiennal, GIBCA, avslutades nyligen. Det blev en satsning med både bredd och djup.

Årets upplaga var en första del av två sammanhängande biennaler. Fortsättning följer 2021, berättar curator Lisa Rosendahl.

Biennalen har utgått från fyra fysiska platser i Göteborg och deras historia: Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar, Röda Sten Konsthalls industrihistoriska förflutna, den modernistiska estetiken på Göteborgs konsthall och Franska tomten (nuvarande Packhusplatsen).
– Det har varit fantastiskt roligt. Vi har lyckats över förväntan. Vi har genomfört ett projekt med både djup och bredd. Genomslaget i medierna har varit stort, berättar Lisa Rosendahl.

Permanent verksamhet

Kulturrådet har tidigare år delfinansierat GIBCA med projektstöd men från och med i år finansieras biennalen via kultursamverkansmodellen. Bakgrunden är att Västra götalandsregionen valt att permanenta biennalen som en del av konsthallen Röda Stens verksamhet.

– I arbetet med att utveckla den regionala infrastrukturen inom bild- och formområdet bidrar verksamheten med betydelsefulla insatser, säger Andreas Åberg, handläggare inom Kultursamverkansmodellen.

– Jag ser den här biennalen som första upplagan. Eftersom jag ska jobba med den igen om två år kan vi nu jobba mer långsiktigt och utveckla arbetet med tema och arbetsprocesser. Biennalen 2021 kommer att hänga ihop med årets, säger Lisa Rosendahl.

Utmaningar nu och då

Eftersom GIBCA 2021 sammanfaller med Göteborgs 400-årsjubileum ger det tillfälle att rikta blicken mot den mekanistiska världsbild som formulerades under 1600-talet.

Hur kan vi förstå vår egen tids utmaningar i relation till de stora ekonomiska och filosofiska skiften som ägde rum under 1600-talet? Vilka världsbilder måste artikuleras idag för att skapa hållbarare relationer mellan människor, arter och kontinenter än de kapitalistiska och industriella förhållningssätt som dominerat de senaste 400 åren? är frågor som ställs, berättar Lisa Rosendahl.

Läs mer om GIBCA

Porträttbilden: Curator Lisa Rosendahl. Foto Fadi Khttab.

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Internationell utblick