Kreativa platser - redovisning

Kulturrådet stöttar lokala kulturprojekt genom regeringssatsningen Kreativa platser. Projekten som är inne på sitt tredje och sista år utgår från de boendes intressen och behov. Cirka 100 miljoner kronor har under de tre åren fördelats till 30 projekt runtom i landet. Nu är en delredovisning av satsningen klar.

Bidraget Kreativa platser skiljer sig från Kulturrådets övriga bidrag genom att det riktar sig till både ideella och professionella utövare och har ett tydligt lokalt fokus. Projektens erfarenheter och berättelser synliggörs i delredovisningen och i tio filmer som finns på Kulturrådets Youtube-kanal.

Även om projekten pågår fram till slutet av året går det redan nu att se tendenser och exempel på hur kultur stärker det lokala kulturdeltagandet och utövandet.

Under 2019 växlar Kulturrådet upp arbetet med att nå fler, kopplat till social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Det handlar om allas lika möjligheter att utöva och ta del av kultur och om kulturens roll i samhällsutvecklingen.


Här kan du se fler filmer om Kreativa platser

KONTAKT

Simon Strömberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 


 

Header logo