Till navigation Till innehåll

Skrivarkurser med fokus på minoritetsspråken

Under 2019 kommer folkhögskolan Biskops-Arnö att arrangera fem skrivarkurser med fokus på de svenska minoritetsspråken.

Insatsen är en del av vårt uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk.

Det finns för få böcker på de nationella minoritetsspråken i Sverige. För att antalet böcker ska öka behövs fler som skriver. Ett syfte med skrivarkurserna är uppmuntra och inspirera deltagarna till att utforska och utveckla sitt skrivande. Nationella minoriteter och minoritetsspråk är en central del, men kurserna kommer även att utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper.

I Kulturrådets uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk görs flera insatser varav detta är en. Vi vill också inspirera fler aktörer att arrangera och genomföra insatser med fokus på nationella minoriteter och minoritetsspråk.

För mer information:
Kajsa Sundin, Biskops- Arnö
kajsa.sundin@biskopsarno.se

Läs mer

Utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråken

Läs mer om helgkurserna