Till navigation Till innehåll
Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Breda satsningar på nationella minoriteter

En dans- och jojkföreställning, digitalisering av Judisk Krönikas arkiv, romsk festival med fokus på unga, en återkommande midsommarfestival för unga i Tornedalen samt en informationsbank för minoritetsskribenter. Det är satsningar som får stöd när Kulturrådet fördelar 1,6 miljoner kronor i projektbidrag till Sveriges nationella minoriteters kulturverksamhet.

AK Log AB (Invisible People Contemporary Dance Company) får 100 000 kronor för dans- och jojkföreställningen Ájttega, skapad av en Sydsamisk och två Lulesamiska kvinnor. Projektet ger möjlighet till konstnärerna och delar av det samiska samhället att uttrycka historiska, nutida och framtida händelser ur ett samiskt perspektiv. Målet är att få en så stor spridning på föreställningen och dess publik som möjligt för att bilda och skapa ett intresse för den samiska kulturen. Man vill utveckla och skapa nytt, inte bara fokusera på att bevara det som varit.

Judisk Krönika får 80 000 kronor för att digitalisera tidskriftens arkiv. Genom att digitalisera arkivet och göra ord och bild sökbara hoppas man att akademiker, museer, studenter och andra intresserade enkelt ska kunna ta del av den judiska minoritetens historia i Sverige. Digitaliseringen är ett samarbete mellan Stockholm, Jerusalem och Delhi. Projektet är treårigt och pengarna gäller andra året.

Sveriges Internationella Roma Filmfestival får 50 000 kronor. I årets festival vill man nå ut även till den yngre publiken och kommer därför ha ett större fokus på flera inslag som är anpassade för olika åldrar. Festivalen är till för alla och innehåller bland annat musik, film, dans och samtal. Festivalen vill motverka utanförskap och fördomar och samtidigt lyfta stoltheten till en rik kultur. Festivalen äger rum under hösten 2019.

Kulturföreningen Lava Aurinkofesti får 100 000 kronor för en återkommande midsommarfestival för Tornedalens unga. Festivalen vill skapa ett kulturforum med en scen öppen för lokal kultur där meänkieli är lika självklar som svenskan. Målet är att skapa en gemenskap, en plats där unga kan återta sitt språk och kontroll över sina rötter och formulerar gemensamma visioner för en framtid på den plats de vill bo. Festivalen äger rum 20-22 juni i Pajala.

Sverigefinska Kulturens Vänner får 65 000 kronor för att starta en infobank för minoritetsskribenter. Projektet ska samla in information om till exempel marknadsföring, korrekturläsning, var man söker bidrag, vad det är billigast att trycka böcker osv. Infobanken kommer göras på svenska och därmed får andra nationella minoriteter nytta av kunskapen. Infobanken presenteras på sverigefinska bok- och kulturmässan under hösten 2019.

Läs mer om fördelningen

Nationella minoriteters kulturverksamhet projektstöd 2019, första fördelningen