Till navigation Till innehåll
Satsningar på digital kompetens och utveckling är en stark tendens i Stärkta bibliotek-ansökningarna. Foto: Susanne KronholmSatsningar på digital kompetens och utveckling är en stark tendens i Stärkta bibliotek-ansökningarna. Foto: Susanne KronholmSatsningar på digital kompetens och utveckling är en stark tendens i Stärkta bibliotek-ansökningarna. Foto: Susanne Kronholm

Satsningar på digital kompetens och utveckling är en stark tendens i Stärkta bibliotek-ansökningarna. Foto: Susanne Kronholm

Fortsatt starkt intresse för Stärkta bibliotek

När satsningen Stärkta bibliotek går in på sitt andra år är söktrycket fortsatt högt från kommunerna. Hela 367 ansökningar kom in till Kulturrådet som nu fördelar 220 miljoner kronor till insatser på folkbiblioteken över hela landet.

Vi ser de många ansökningarna och det stora engagemanget från kommunerna som något mycket positivt, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Stärkta bibliotek är en satsning på landets folkbibliotek som regeringen gett Kulturrådet i uppdrag att genomföra under treårsperioden 2018–2020. Ansökningarna visar stor bredd och variation, men en tydlig tendens andra året är fler satsningar på digital kompetens och digital utveckling. Antalet insatser som vänder sig till unga vuxna har ökat, även om barnen fortfarande är den grupp som det satsas mest på.

Folkbiblioteksutveckling ser olika ut i landet eftersom insatserna bygger på kommunernas behov och utmaningar, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet. Det betyder inte att utvecklingen för den skull endast angår kommunen, många insatser av nationellt eller regionalt intresse har sitt ursprung i lokala initiativ.

Läs mer:

Fördelning Stärkta bibliotek 2019 

Rapport Stärkta bibliotek

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Peter Björkman

  • Handläggare

Nina Ström

  • Handläggare. Tjänstledig t.o.m 31 januari.