Till navigation Till innehåll
Samtal om översättning mellan  Elnaz Baghlanian, chefredaktör, PEN/Opp, Svenska PEN och Sahar Mousa, poet som fick fristad i Stockholm, under Littfest 2019. Foto: Littfest.Samtal om översättning mellan  Elnaz Baghlanian, chefredaktör, PEN/Opp, Svenska PEN och Sahar Mousa, poet som fick fristad i Stockholm, under Littfest 2019. Foto: Littfest.Samtal om översättning mellan  Elnaz Baghlanian, chefredaktör, PEN/Opp, Svenska PEN och Sahar Mousa, poet som fick fristad i Stockholm, under Littfest 2019. Foto: Littfest.

Samtal om översättning. Foto: Littfest.

Fristäder – en del av den konstnärliga friheten

Genom projektbidrag med fristadskonstnärer stödjer vi bland annat Maha Nassers självbiografiska roman och Svenska Pens samtalsserie om fristädernas betydelse.

Kulturrådet har i uppdrag av regeringen att främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten.

 – När det fria ordet hotas, hotas en av grundpelarna i vår demokrati. Genom att stå upp för yttrandefriheten och den konstnärliga friheten står vi upp för det som bygger vårt samhälle, säger Henriette Zorn, handläggare på Kulturrådet för projektbidraget med fristadskonstnärer. 

Denna gång kom det in 10 ansökningar. Totalt beviljat belopp är 456 000 kr. Vi har prioriterat ansökningar som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten. Det är projekt som även stödjer den inbjudna konstnärens eget skapande och insatser som möjliggör för konstnären att ingå i publika sammanhang. Därför beviljas stöd till bland annat:

  • Föreningen Littfest i Umeå för projektet Littfest översätter – en tre dagars översättarworkshop i anslutning till litteraturfestivalen i Umeå i mars 2020. Där möter fristadsförfattare sina översättare utvalda i samråd med Sveriges Författarförbunds Översättarsektion.

  • Växjö kommun för projektet No sin for me, except I’m female som publicerar fristadsförfattaren Maha Nassers självbiografiska roman i översättning till svenska från arabiska.

  • Malmö stad för projektet Cris Gera @ Safe Havens Cape Town – 2019. Projektet möjliggör för den zimbabwiske musikern Cris Gera, för närvarande fristadsgäst i Piteå, att på Safe Havens-konferensen i Kapstaden i december 2020 lansera sitt nya album.

Vi beviljar också bidrag till två ansökningar som särskilt vill lyfta fristadsfrågorna, sprida kunskap och erfarenheter kring yttrandefrihet och mänskliga rättigheter samt främja det lokala engagemanget i kommuner som tar emot fristadskonstnärer:

  • Svenska Pens samtalsserie på tre platser i Sverige om fristädernas betydelser. Målgruppen är kulturpolitiker och tjänstemän på kommunal/regional nivå.

  • Linköpings kommun för projektet Låt oss prata om mänskliga rättigheter: offentliga samtal/seminarier i tio kommuner i Östergötland som involverar fristadsförfattaren och mänskliga rättighetsaktivisten Jahanara Nuri.

Läs mer:

Projektbidrag med fristadskonstnärer, andra fördelningen 2019 

Information om projektbidraget till fristadsprogrammet

Den uppdaterade handboken för fristäder inom ICORN

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i Tema: Konstnärlig frihet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag. 

Konstnärlig frihet

Kontakt

Henriette Zorn

  • Handläggare

Stefan Zachrisson

  • Kommunikatör