Till navigation Till innehåll
Kajsa Ravin. Foto: Kulturrådet.Kajsa Ravin. Foto: Kulturrådet.Kajsa Ravin. Foto: Kulturrådet.

Kajsa Ravin. Foto: Kulturrådet.

Kajsa Ravin – ny generaldirektör för Kulturrådet

Regeringen har i dag utsett Kajsa Ravin till generaldirektör för Kulturrådet med tillträde den 9 mars 2020. Kajsa Ravin kommer närmast från jobbet som kulturdirektör i Region Uppsala.

– Kajsa Ravin är en god chef och ledare, med erfarenhet av att arbeta med kulturfrågor såväl nationellt som regionalt och lokalt. Statens kulturråd spelar en central roll för kulturlivet i hela Sverige och jag är väldigt glad att Kajsa Ravin har tackat ja till att leda myndighetens viktiga arbete, säger kulturminister Amanda Lind.

Kajsa Ravin är sedan 2018 kulturdirektör i Region Uppsala och har tidigare bland annat arbetat som förvaltningschef för kultur och fritid i Gävle kommun och som verksamhetschef i Karlstads kommun. Ravin har även arbetat vid flera kulturmyndigheter, bland annat Statens kulturråd. Hon har också god erfarenhet av internationella samarbeten.

– Det är med glädje jag återvänder till Kulturrådet men jag känner också tyngden i ansvaret som rollen medför. Alla som verkar inom kultursektorn, professionella som ideella märker av att vi är i en tid präglad av stora förändringar. Kulturrådets roll förblir central för utvecklingen av konst- och kulturliv i hela landet, säger Kajsa Ravin.

Regeringen har även fattat beslut om ny styrelse för Kulturrådet. Svante Weyler har utsetts till ny ordförande och Po Tidholm och Klara Tomson till nya ledamöter. Weyler var fram till 2018 förläggare för det egna förlaget Weyler och dessförinnan förlagschef på Norstedts. Sedan 2016 är Weyler ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.

Den nya styrelsen för Kulturrådet gäller från den 1 januari 2020 till den 31 december 2022. Styrelsen i sin helhet:

  • Svante Weyler, skribent och f.d. förläggare (ny) 
  • Kjell Englund, koordinator
  • Malena Ernman, artist
  • Aris Fioretos, författare och professor
  • Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare
  • Po Tidholm, journalist och författare (ny) 
  • Klara Tomson, Fil. dr och utredare (ny) 

Ytterligare en ledamot kommer att tillsättas under våren 2020.

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig