Till navigation Till innehåll
Bild för - jonas-jacobsson-545909-unsplash.jpgBild för - jonas-jacobsson-545909-unsplash.jpgBild för - jonas-jacobsson-545909-unsplash.jpg

Svensk litteratur på väg ut i världen

Årets tredje ansökningsomgång för 2019 är nu genomförd inom Swedish Literature Exchange. 178 kvinnliga och 59 manliga upphovspersoner får se sina texter och illustrationer resa vidare ut i världen.

Inom Swedish Literature Exchange fördelar Kulturrådet löpande under året bidrag till översättningar, översättare och litterära evenemang.

Översättningsstöd – tredje fördelningen

I den tredje omgången beviljades 102 titlar inom det internationella översättningsstödet och översättning till annat nordiskt språk.
Svensk litteratur och dramatik som håller hög språklig och litterär kvalité blir nu översatt till 33 olika språk.

Översättningsstödet för svensk litteratur och dramatik möjliggör att företrädesvis nya samtida författarskap introduceras på en ny marknad. Stödet kan också delas ut till klassiska verk. Att introducera en författare på ett nytt språk och land är prioriterat och att säkerställa spridningen mellan olika genrer och språkområden.

Ansökningar kan skickas in av etablerade internationellt verksamma förlag. Översättare och upphovspersoner kan inte ansöka.

Läs mer om utlysningarna och arbetet inom Swedish Literature Exchange på den engelska webbsidan

Öppna listan med tredje fördelningens beviljade ansökningar 

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Internationell utblick. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Internationell utblick