Till navigation Till innehåll
Nordic Bridges länkar samman Norden och Kanada.Nordic Bridges länkar samman Norden och Kanada.Nordic Bridges länkar samman Norden och Kanada.

Nordic Bridges länkar samman Norden och Kanada.

Nordiskt samarbete med Kanada

Nordiska ministerrådet har initierat en särskild satsning för samarbete mellan Kanada och de nordiska länderna. Satsningen som kallas Nordic Bridges kommer att börja i januari 2022 med anledning av coronapandemin, istället för januari 2021 som ursprungligen planerat.

Syftet är att främja och stärka kultursamarbetet och utbytet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland, Åland och Kanada. Nordic Bridges ska skapa ökad dialog mellan de nordiska länderna och Kanada och uppmärksamma kulturens roll för hållbar utveckling.

Kulturcentret Harbourfront Centre i Toronto kurerar och programlägger Nordic Bridges med stöd från Nordiska ministerrådet.

Programmet bygger på fyra tematiska pelare: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inkludering, urfolk och nationella minoriteter samt hållbarhet.

Nordiska ministerrådets kansli i Köpenhamn är övergripande kontaktpunkt för Nordic Bridges. Kulturrådet har utsetts till nationell kontaktpunkt i Sverige.

Läs mer om Nordic Bridges på Nordiska ministerrådets webbplats