Till navigation Till innehåll
Bild för - Armar_16x9_korall.jpgBild för - Armar_16x9_korall.jpgBild för - Armar_16x9_korall.jpg

Nya uppdrag till Kulturrådet

Kartläggning av arrangörsledet och översyn av hur regionerna arbetar med frågor om konstnärernas villkor. Det är några uppdrag Kulturrådet får i regleringsbrevet för 2020 från regeringen.

– Det här är angelägna frågor vi gärna tar oss an under nästa år. Det är frågor vi är väl bekanta med, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Arrangörsledet har stor betydelse för att konsten ska nå ut i hela landet. Det handlar bland annat om musikarrangörer, konsthallar, dansscener, teaterföreningar och litteraturfestivaler. Kulturrådet ska följa upp och kartlägga arrangörsledets förutsättningar inom samtliga konstarter. Uppdraget kommer redovisas till regeringen den 1 december 2020.

Vi ska även se över hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor. Den konstnärspolitiska utredningen visar att de flesta konstnärer bor i någon av de större städerna. Regeringen vill därför veta hur regionerna i hela landet arbetar med de konstnärspolitiska frågorna. Vi kommer redovisa uppdraget inom ramen för uppföljningsansvaret av kultursamverkansmodellen.

Kulturrådets årliga uppdrag formuleras i regleringsbrev från regeringen. Där står det hur mycket pengar Kulturrådet får och hur pengarna ska användas.

Läs mer

Kulturrådets regleringsbrev för 2020

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig