Till navigation Till innehåll
Barns eget skapande är prioriterat inom Skapande skola. Foto: Susanne Kronholm.Barns eget skapande är prioriterat inom Skapande skola. Foto: Susanne Kronholm.Barns eget skapande är prioriterat inom Skapande skola. Foto: Susanne Kronholm.

Barns eget skapande är prioriterat inom Skapande skola. Foto: Susanne Kronholm.

Översyn av Skapande skola – En analys av bidragets utvecklingsbehov

I mars fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att se över statsbidraget till Skapande skola. Uppdraget gällde hur bidraget kan utvecklas för att nå fler och nya grupper barn och unga. Att undersöka varför friskolor och mindre kommuner inte söker i samma utsträckning ingick också.

Skapande skola-bidraget uppskattas av de som får del av projekten. Eleverna får möta konst och kultur i olika former och prova konstformer under professionell ledning. Många barn som inte brukar ta del av kulturaktiviteter får möjlighet genom bidraget Skapande skola.

Kulturrådet föreslår i rapporten:

  • Att kommuner kan göra gemensamma ansökningar och att friskolor kan ingå i kommunernas ansökningar.
  • Att minska målgruppen som kan söka.
  • Att förordningen anpassas till skolans gällande läroplan.


Läs hela rapporten här 

Ingrid Skare

  • Utredare

Heli Hirsch

  • Vikarierande enhetschef Kultur i skola och analys