Till navigation Till innehåll
Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).

Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).

Svensk konst syns i New York

Performa är sedan starten 2004 världens ledande performance-biennal för bildkonstnärer. I år deltog fyra svenska konstnärer i den svenska paviljongen. Ylva Snöfrid, Lap-See Lam, Éva Mag och Tarik Kiswanson var inbjudna att producera helt nya verk för Performa 19 som ägde rum på olika platser i New York den 1–24 november.

I ett tillfälligt boende i en lokal i Soho utvecklade Ylva Snöfrid verket Nostalgia – Acts of Vanitas. I utställningen bjöds publiken dagligen in till konstnären som arbetar med en serie av performancer som inbegriper målande och tecknande med vardagsritualer och ceremonier.

Ylva Snöfrid Nostalgia – Acts of Vanitas

Èva Mag arbetade med tio dansare under en veckas tid i den historiskt viktiga Judson Memorial Church. För performance- och installationsverket Dead MAtters Moves skapar de lerskulpturer av textila hudar och experimenterar med kontaktimprovisation för att i slutet av veckan iscensätta ett performance, regisserat av Mag.

Éva Mag – Dead Matters Moves

I det nyproducerade verket Phantom Banquet utforskar Lap-See Lam idén om kulturella mellanrum. Verket är en flerkanalig installation och performance som genom narrativt berättande, virtual reality, livemusik och mat bjuder in deltagarna till en bankett på en hemsökt kinakrog. 

Lap-See Lam – Phantom Banquet

Tarik Kiswansons nya verk undersöker migration och diasporans fragmenterade identiteter. I installationen As Deep as I Could Remember, As Far as I Could See, framför elvaåriga barn från olika delar av New York poetiska dagbokstexter som reflekterar över uppväxtförhållanden och de villkor som följer därav.

Tarik Kiswanson – As Deep as I Could Remember, As Far as I Could See

Hallands Konstmuseum har fått bidrag från Kulturrådet för konstnären Tarik Kiswansons medverkan. Inför Performa berättade museichefen Magnus Jensner om biennalens betydelse för performance-konsten.

Tre frågor till Magnus Jensner

Utforskar svenskt konstliv

Performas program Pavilions Without Walls undersöker och reflekterar över sociala, geografiska och politiska landskap i olika länder. Utöver Sverige står även Taiwan i fokus 2019.

Den svenska paviljongen är ett samarbetsprojekt där flera curatorer, konstnärer, pedagoger och historiker tillsammans med Performas team har utforskat svenskt konstliv. Att Sverige blir fokusland möjliggörs genom en avsiktsförklaring från Iaspis/Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges ambassad i Washington.

Respektive produktion genomförs i samarbete med olika svenska konstaktörer och med stöd av olika finansiärer. Kulturrådet har gett stöd till Bonniers Konsthall i Stockholm, Hallands Konstmuseum i Halmstad och ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art i Göteborg.

Kontakt

För frågor och bilder kontakta:
Anna van der Vliet, koordinator Svenska paviljongen Performa 19
ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art
E-post: anna@icia.se
Telefon 076-8808828

Läs mer om Performa 19

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Internationell utblick. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Internationell utblick

Kontakt

Anna Livén West

  • Handläggare