Till navigation Till innehåll
Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).

Tarik Kiswanson. Dust, 2019. Foto: Charlotte Krieger, (courtesy of Tarik Kiswanson and the Centre Pompidou).

Tarik Kiswanson – As Deep as I Could Remember, As Far as I Could See

Performa presenterar det första större performanceverket av den svensk-palestinska konstnären Tarik Kiswanson i USA som en del av den svenska paviljongen. Tarik Kiswanson föddes 1986 i Halmstad, dit hans familj flyttade när de gick i exil till Sverige under 1980-talet. I hans konstnärliga praktik – som innefattar skrivande, skulptur, performance, ljud- och videoverk – finns influenser av métissagens poetik: ett sätt att skriva och överleva mellan skilda förhållanden och kontexter. Hans verk undersöker aspekter av migration, vad som vinns och vad som går förlorat i förflyttningen och det mellanrumstillstånd som ofta uppstår. Tankar om rotlöshet, återväxt och förnyelse är återkommande teman i Kiswansons oeuvre. I installationen As Deep as I Could Remember, As Far as I Could See framför elvaåriga barn från New York poetiska dagbokstexter som reflekterar över uppväxtförhållanden och de villkor som följer därav.

Édouard Glissants idéer om relationens filosofi och omfångets poesi har starkt influerat den rörlighet och lyhördhet som konstnärens verk uppvisar. I en tid som karaktäriseras av en accelererande multiplicitet kan relationellt tänkande bidra till att aktualisera en delad värld av ”oändlig skillnad”. Hans praktik har formats av rörelse, genom utsuddade gränser, av att höra hemma överallt och ingenstans. De olika delarna av hans samlade verk kan förstås som en kosmologi av relaterade begreppsliga ”familjer” som var och en utforskar variationer av teman som refraktion, mångfaldigande, sönderfallande, hybriditet och polyfoni genom sitt eget distinkta språk: ”min identitet är bestämd av flera kulturer, mitt arbete springer ur min egen bakgrund som en första generationens invandrare som formats av diasporans efterdyningar. I hela mitt liv har jag med skulptur och skrivande utforskat frågan om identitet och om tillståndet av att vara ’emellan’ – den hybrida identiteten”.

I maj 2018 genomfördes en tidigare version av verket på Lafayette Anticipations i Paris som i Le Monde beskrevs som en ”känslig och hypnotisk polyfoni som frambringar en meditation över människans villkor”. I New York reflekterar Kiswanson över stadens rika emigrationshistoria genom barn med skiftande bakgrund och från olika platser i staden i hopp om att sammanväva olika bilder av identiteter. Hans arbete presenteras i en tid när det råder stor osäkerhet och instabilitet för invandrare, i synnerhet med arabiskt ursprung. Kiswanson föreslår ökad förståelse och en interkulturell dialog deltagare och publik emellan genom det kosmopolitiska tänkande och de pluralistiska positioner som finns inskrivna i verket.

Under 2021 gör Hallands Konstmuseum som första institution i Sverige en separatutställning med Tarik Kiswanson. Inför utställningen utforskar han representationen av halländsk textil i museets samling, något som både adderar ytterligare lager till konstnärens kulturella identitet samt ger en ny blick på samlingen som sådan. Projektet innebär också möjlighet att skapa utrymme för konstnärlig utveckling, experiment och nyskapande liksom nya sätt att se på vävteknik och det textila arvet.

Om Tarik Kiswansson

Tarik Kiswanson, född 1986 i Halmstad, Sverige i en familj med palestinskt ursprung, har en BA från Central Saint Martins i London och en MFA från Ecole des Beaux Arts i Paris. Under senare år har Kiswanson framträtt som en viktig ny röst på den europeiska scenen, med soloutställningar på institutioner som Centre Pompidou, Fondation Ricard, Lafayette Anticipations, Palais de Tokyo och Mudam. Han har också medverkat i Lyonbiennalen och visar just nu verk på Ural Industrial Biennal i Ekaterinburg, Ryssland. Kiswanson representeras av Almine Reich (Paris) och carlier | gebauer (Berlin).

As Deep As I Could Remember, As Far As I Could See är producerat av Performa i samarbete med Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, Paris och Hallands Konstmuseum.  Curaterad av Charles Aubin. Med stöd från Kulturrådet, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Performa Commissioning Fund, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Étant donnés Contemporary Art, ett program från French American Cultural Exchange (FACE) Foundation, Institut français och Noreen Ahmad.

Läs mer

Tre snabba frågor med Magnus Jensner, chef för Hallands konstmuseum