Till navigation Till innehåll
Blåsensemble. Foto: Susanne Kronholm.Blåsensemble. Foto: Susanne Kronholm.Blåsensemble. Foto: Susanne Kronholm.

Får elever gå från lektioner för att delta i kulturskolan? Foto: Susanne Kronholm.

Samverkan mellan skola och kulturskola

Får elever gå från lektioner för att delta i kulturskolan? Kulturskolecentrum och Skolverket reder ut vilka regler som gäller, och hur ansvaret fördelas mellan skola och kulturskola.

På försommaren bötfällde Skolinspektionen en kommun för att elever gått från ordinarie skolundervisning för att delta i kulturskolans frivilliga verksamhet. Det väckte frågor runtom i landet. Vilka regler gäller egentligen för elever som går på kulturskola under skoldagen?

Kulturskolecentrum och Skolverket har nu gemensamt tagit fram ett informationsmaterial i ämnet. Tanken är att klargöra vilka möjligheter barn och unga har att delta i kulturskolan under skoldagen. Vad bör skolhuvudmannen och kulturskolechefen tänka på?

Skollagen slår fast att elever inte regelbundet får gå ifrån ordinarie undervisning för att delta i fritidsaktivitet, exempelvis kulturskola. Det gäller alltså för skolan och kulturskolan att planera och lägga schema så att elever kan delta i kulturskolans verksamhet utan att det krockar med skolans obligatoriska undervisning. Exempelvis kan kulturskolans undervisning ges i anslutning till skoldagen, före eller efter skolschemat eller på håltimmar och raster.

Samverkan viktig

Att skolan och kulturskolan kan samverka är viktigt för att barn och unga ska kunna utveckla ett intresse och kunnande inom musik, dans, teater med mera. I kommuner med långa avstånd är det avgörande att kulturskolans undervisning kan bedrivas i anslutning till skoldagen så att så många barn och unga som möjligt kan ta del av kulturskolans verksamhet. Kulturskolans undervisning är viktig för barnets egen utveckling men även för att väcka ett livslångt konstnärligt intresse som kan leda till ett professionellt konstnärskap i framtiden.

– Poängen med materialet är att stödja kulturskolorna och skolorna när de planerar verksamheten. Det är viktigt att kulturskolans undervisning går att genomföra utan att bryta mot skollagen, säger Ingrid Skare, utredare på Kulturrådet.

– Vår förhoppning är att de ansvariga nu hittar praktiska lösningar för barnen, föräldrarna, skolan och kulturskolan med hänsyn till tider och transporter.

Informationsmaterial

Samverkan mellan skola och kulturskola

Kontakt

Jenny Löfström Ellverson

  • Verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum

Ingrid Skare

  • Utredare