Till navigation Till innehåll
Bidrag till nationella minoriteters kultur har fördelats.Bidrag till nationella minoriteters kultur har fördelats.Bidrag till nationella minoriteters kultur har fördelats.

Bidrag till nationella minoriteters kultur har fördelats.

Unga romer och judar möts i treårigt projekt

Projektet Romer och judar - kulturella möten från norr till syd får 120 000 kronor av Kulturrådet för första året. Under tre år ska projektet öka medvetenheten om de två minoriteternas likheter och skillnader i kulturen och vardagen.

Bland annat kommer romska ungdomar att bjudas in till en synagoga och judiska ungdomar bjuds in till Romska kulturcentret i Malmö. Projektet vill öka medvetenheten om likheter och olikheter i historien och kulturen men också förutsättningar för framtiden.

Ett gemensamt material riktat till skolelever kommer tas fram. Projektet avslutas med en gemensam studieresa till koncentrationslägret AuschwitzBirkenau.

De båda ungdomsförbunden vill också utveckla nätverk som stärker deras förutsättningar i dialog med myndigheter och regering eftersom erfarenheterna ska föras vidare till nästa generation.

Totalt fördelar Kulturrådet 1,7 miljoner kronor i projektbidrag den här ansökningsomgången. Även verksamhetsbidragen till de nationella minoriteterna fördelas vid detta tillfälle - 8,8 miljoner kronor.

Läs mer

Fördelning av projektbidrag 2019

Fördelning av verksamhetsbidrag 2020

Information om projektbidrag och verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturrverksamhet. 

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i Tema: Konstnärlig frihet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag. 

Tema: Konstnärlig frihet

Kontakt

Bella Lawson

  • Handläggare nationella minoriteters kultur

Helene Oljons

  • Pressansvarig