Till navigation Till innehåll
Föreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J JanssonFöreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J JanssonFöreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J Jansson

Föreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J Jansson

1,3 miljarder kronor till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till kultur i hela landet. Omkring 1,3 miljarder kronor går till 20 regioner via kultursamverkansmodellen. Samtliga regioner ökar sin finansiering, därmed höjs även det statliga bidraget.

– Det är väldigt roligt och tacksamt att få vara med och ta ansvar för svenskt kulturliv samtidigt som kulturbudgetarna försvaras runt om i hela landet. Det visar på fortsatt starkt regionalt politiskt engagemang för kulturen som ett fundament i samhället och inte bara som utsmyckning i tider av tillväxt, säger Svante Weyler, ny styrelseordförande för Kulturrådet.

Samtidigt fördelas bidrag direkt till kulturverksamheter i Stockholms län, eftersom Region Stockholm står utanför kultursamverkansmodellen.

Utöver pris- och löneomräkningen (PLO) på 1,6 procent prioriteras sex regioner för förstärkning inom kultursamverkan. Den sammanlagda ökningen, utöver uppräkningen, för år 2020 är på 2,7 miljoner kronor. Satsningarna handlar främst om att utveckla konstområden med svag regional struktur. Förutsättningarna för kulturskapare i hela landet liksom samverkan med konstnärer stärks också genom Kulturrådets prioriteringar.

Kulturrådets styrelse har exempelvis prioriterat följande förstärkningar:

  • Region Gävleborg satsar på hemslöjd och bild- och formkonst samt arbetet för att bevara romernas kulturarv inom konsthantverk.

  • Region Dalarna utvecklar en modell för medborgarnära opera. Tanken är att erbjuda fler invånare utanför storstäderna att ta del av opera och scenkonst.

  • Region Blekinge etablerar dansscenen i Karlshamn som permanent verksamhet. Det ökar möjligheten för professionella kulturskapare och föreningsliv att verka för konstnärlig utveckling och förse regionens invånare med professionell scenkonst.

Kultursamverkansmodellen är nu inne på sitt tionde år, sedan starten 2011. Enligt modellen tar regionerna fram varsin kulturplan där de beskriver vad som behöver utvecklas de närmaste åren. I år presenterar fyra regioner en ny kulturplan.

Läs mer

Beviljade bidrag regional kulturverksamhet 2020

Ytterligare information om kultursamverkansmodellen

 

Vi har tagit fram en film för att förklara kultursamverkansmodellen på ett enkelt sätt. Filmen finns också med engelskt tal, med och utan undertexter. Den hittar du på Kulturrådets Youtubekanal.

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur berör – i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Konst och kultur berör – i hela landet

Kontakt

Ove Bengtsson

  • Handläggare

Andreas Åberg

  • Handläggare

Helene Oljons

  • Pressansvarig