Till navigation Till innehåll
150 miljoner i stöd till regionerna.150 miljoner i stöd till regionerna.150 miljoner i stöd till regionerna.

150 miljoner i stöd till regionerna.

150 miljoner i stöd till regionerna

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela 150 miljoner kronor extra till regionerna. Pengarna ska stärka kulturverksamheter i hela landet och fördelas via kultursamverkansmodellen.

Satsningen på 150 miljoner kronor till kultur i regionerna ska bidra till att stärka den kulturella infrastrukturen i hela landet under pandemin. Det handlar exempelvis om konserthus, teatrar, museer, bibliotek och arkiv och gäller verksamheter som sedan tidigare erhållit statlig finansiering inom kultursamverkansmodellen.

Kulturrådet fördelar pengar till regionerna, därefter får regionerna i uppgift att fördela pengarna inom sitt län. Även vissa verksamheter i Stockholms län, som inte ingår i kultursamverkansmodellen kommer att få del av pengarna.
 
Vi bedömer, efter dialog med regionala företrädare, att den största delen bör fördelas enligt nyckeltal till regionerna för vidare fördelning till verksamheterna inom kultursamverkansmodellen. Under andra hälften av augusti bör det kunna ske. De delar som kräver behovsbedömning bereds och beslutas cirka en månad senare, alltså under september.

Kontakt

Margareta Brilioth

  • Regional koordinator

Helene Oljons

  • Pressansvarig