Till navigation Till innehåll
Mikrofon på en tom scen.Mikrofon på en tom scen.Mikrofon på en tom scen.

Musikområdet får störst andel av krisstödet.

1 217 beviljas krisstöd för inställda evenemang

Kulturrådet har under vecka 49, fördelat den första hälften av höstens krisstöd. 2 200 ansökningar om krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang kom in till Kulturrådet. Cirka 55 procent har blivit beviljade. Under vecka 50 fördelas den andra hälften av krisstödet, till särskilda behov i kulturlivet.

Drygt hälften av ansökningarna om krisstöd för intäktsbortfall för inställda och uppskjutna evenemang mellan den 1 juni och 30 september har beviljats. Det sammanlagda sökbeloppet var 1,8 miljarder kronor, mer än fyra gånger så mycket som de 400 miljoner som Kulturrådet hade att fördela.

– De stöd som beviljas de här två veckorna blir räddningen för många men samtidigt ser vi att pengarna inte räcker för alla som behöver stöd. Behoven är större än tillgången, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Vi vill att kulturlivet ska finnas kvar efter pandemin och jag hoppas och tror att det kommer nya stödpaket nästa år.

Kulturrådet har tagit hänsyn till de sökandes behov av ekonomiskt stöd och att pengarna fördelas till en mångfald av kulturella uttryck i hela landet.
Krisstödet har sökts av arrangörer, konstnärligt verksamma aktörer eller organisationer som är en kombination av båda. Arrangörerna dominerar omgången och står för 70 procent av såväl sökt som beviljat belopp.

Geografisk spridning
Storstadsregionerna dominerar i fördelningen, men alla regioner finns representerade bland de ansökningar som beviljats. Närmare 40 procent fördelas utanför storstadsregionerna. Vi har fått in ansökningar från organisationer i 274 av landets 290 kommuner. Sökande i 244 kommuner har nu beviljats stöd, jämfört med 235 i våras. Totalt har organisationer i 264 kommuner beviljats stöd i minst en av årets två fördelningar av krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang.

Konstområden
Musikområdet får störst andel av krisstödet - 70 procent, följt av scenkonst på 19 procent. Museer och utställningar, bild och formkonst samt litteratur och läsande står för en mindre del av såväl ansökningar som beviljade medel. Bild- och formkonst får endast en procent av det totalt beviljade beloppet, men de beviljade organisationerna får högre andel av sitt ansökta belopp än genomsnittet.

Bakgrund till beräkning av krisstödet
För att kunna bevilja stödet jämnt till så många godkända ansökningar som möjligt införs en brytpunkt vid 524 900 kronor. Den något udda summan beror på att brytpunkten träffar mest rätt för att vi ska kunna fördela ut de tillgängliga krisstödspengarna jämnt till så många berättigade ansökningar som möjligt.

  • De som beviljats stöd under detta belopp får i huvudsak 75 procent av sitt berättigade intäktsbortfall.
  • De som beviljats högre stöd får i huvudsak också 75 procent av 524 900 kronor och 25 procent av resterande berättigat intäktsbortfall beviljat belopp.

933 av 1217 bifall ligger under brytpunkten 524 900 kr. Av dessa har 645 ansökningar beviljats 70-75 procent av det sökta beloppet.

Regeringen avsatte tidigare i höstas sammantaget 1,5 miljarder kronor i krisstöd till kulturen. Av den summan fick Kulturrådet i uppdrag att fördela 881 miljoner. Här ryms bland annat stöd till centrumbildningar och allianserna inom musik, teater och dans.

Beviljade bidrag

 

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet:

Läs mer om fördelningen av krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

De beviljade krisstöden betalas ut före årsskiftet.

Har du frågor?

I vårt forum finns frågor och svar om beslutet samlade. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om beslutet

Vår support når du via: krisstod@kulturradet.se

Bakgrund

Krisstödet i korthet

Regelverk

Kulturrådets riktlinjer för statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Andra statliga stöd att söka

Har du enskild firma kan du söka omsättningsstöd via Boverket fram till den 31 januari 2021.

Boverkets omsättningsstöd