Till navigation Till innehåll
Stor spridning över hela landet av mottagare av krisstöd.Stor spridning över hela landet av mottagare av krisstöd.Stor spridning över hela landet av mottagare av krisstöd.

Stor spridning över hela landet av mottagare av krisstöd.

Andra beslutet om inställda evenemang

Den 2 december fördelar Kulturrådet andra delen av krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang. Onsdagens fördelning omfattar ansökningar på belopp mellan 80 000 och 500 000 kronor.

– Vår utgångspunkt är att stötta så många som möjligt som är berättigade till krisstöd, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. 

Även i den här omgången dominerar musikområdet. Musikaktörer står i denna omgång för drygt 60 procent av det sammanlagda beviljade beloppet. Scenkonsten motsvarar 20 procent av det beviljade beloppet. Övriga medel går till museer, utställningar, verksamhet inom litteratur och läsande samt aktörer inom konstområdet bild och form. Konstområdesövergripande aktörer och arrangörer finns också med i ansökningsomgången.

Det är stor spridning över hela landet när det gäller fördelningen, även om storstadsregionerna dominerar. I samtliga län finns mottagare av krisstöd.

Beviljade bidrag

Andra fördelningen: 

Läs mer om första fördelningen
Läs mer om tredje fördelningen

Beslutsdatum

Krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang:

  • Sökt belopp 0–80 000 kr
    Tisdag 1 december

  • Sökt belopp 80 000–500 000 kr
    Onsdag 2 december

  • Sökt belopp över 500 000 kr
    Torsdag 3 december

Krisstöd för särskilda behov i kulturen:

Detta stöd beslutas den 8, 9 och 10 december, även då uppdelat utifrån sökt belopp. Besluten fattas och kommuniceras uppdelat på flera dagar, för att avlasta de administrativa och tekniska systemen.

De beviljade krisstöden betalas ut före årsskiftet.

Har du frågor?

I vårt forum finns frågor och svar om beslutet samlade. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om beslutet

Vår support når du via: krisstod@kulturradet.se

Bakgrund

Krisstödet i korthet

Regelverk

Kulturrådets riktlinjer för statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Andra statliga stöd att söka

Har du enskild firma kan du söka omsättningsstöd via Boverket fram till den 31 januari 2021.

Boverkets omsättningsstöd