Till navigation Till innehåll
Nytt krisstöd till kulturen.Nytt krisstöd till kulturen.Nytt krisstöd till kulturen.

Extrainsatt krisstöd till centrumbildningar.

Bidrag till centrumbildningars särskilda insatser under coronapandemin

Den 2 oktober 2020 tog regeringen beslut om ett extra krisstöd till kulturen 2020 med anledning av coronapandemin. Inom ramen för detta krisstöd finns även avsatt 10 000 000 kronor till centrumbildningar i syfte att stärka arbetsmarknaden för kulturskapare.

Det är nu möjligt för centrumbildningar att söka medel för särskilda insatser till sina medlemmar i syfte att stärka arbetsmarknaden för kulturskapare. Detta bidrag kan sökas av centrumbildningar som har erhållit verksamhetsbidrag från Kulturrådet för 2020.

De berörda organisationerna är:

 • Centrum för dramatik
 • Centrum för fotografi
 • Danscentrum
 • FilmCentrum
 • Författarcentrum Riks
 • Illustratörscentrum
 • Konsthantverkscentrum
 • Konstnärscentrum
 • Manegen – Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance
 • Musikcentrum Riks
 • Seriefrämjandet
 • Teatercentrum
 • Översättarcentrum

Denna extrainsatta ansökningsomgång öppnar 15 oktober och stänger 21 oktober 2020. Handläggare för centrumbildningar är Isabel Thomson.

Kontakt

Isabel Thomson

 • Handläggare. Musik, musikutgivning, centrumbildningar.