Till navigation Till innehåll
Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab.Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab.Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab.

Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab

De ger dig konst och kultur där du bor

Långt ifrån alla våra bidrag hamnar i strålkastarljuset. Sedan många år fördelar Kulturrådet pengar till olika organisationer som skapar förutsättningar för kultur i hela landet. Det är en del av den kulturella infrastrukturen.

Några av organisationerna som får stöd är Skådebanan, lokalhållande organisationer och Centrala amatörkulturorganisationer. Här berättar Maria Åhgren, som arbetar med bidrag till folkrörelser och amatörkulturverksamhet, mer om bidragen.

Vad gör de här organisationerna?

– Skådebanorna arbetar främjande med bland annat teater, musik, dans, konst, film och litteratur. De driver kulturprojekt på arbetsplatser men också andra samhällsprojekt med hjälp av konst och kultur.

Och de lokalhållande organisationerna?

– De har sin bakgrund i förra sekelskiftets olika folkrörelser. De tillhandahåller lokaler för föreningsliv men arrangerar även utställningar, filmvisningar och konserter. De lokalhållande organisationerna som får bidrag från Kulturrådet är Folkets Hus och Parker som har drygt 500 medlemsföreningar. Medlemsföreningarna driver Folkets Hus, folkparker, biografer och andra mötesplatser i hela landet,

Finns det fler lokalhållande organisationer?

– Ja, en annan mottagare är Bygdegårdarnas Riksförbund som organiserar föreningsdrivna och allmänna samlingslokaler och Riksföreningen Våra Gårdar som ger service till cirka 600 alkoholfria mötesplatser.

Och vad gör amatörkulturorganisationerna?

– De centrala amatörkulturorganisationerna samlar amatörer. De stödjer de lokala föreningarna med kurs- och utbildningsverksamhet och medlemsservice. Lokala föreningar kan till exempel vara hembygdsföreningar, amatörteaterföreningar, arbetslivsmuseer, körer, orkestrar, dansföreningar, skriv- och berättarföreningar och lokalrevyer.

Vilken nytta gör bidragen?

– De hjälper till att uppnå de kulturpolitiska målen, särskilt målet om allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Varje år fördelar vi ungefär 25 miljoner kronor till de här organisationerna.

Bilden i texten: Maria Åhgren är handläggare och arbetar med bidrag till folkrörelser och amatörkulturverksamhet. Foto: Hans Alm.

Läs mer

Fördelning av verksamhetsbidrag till lokalhållande organisationer för 2020

Fördelning av verksamhetsbidrag till Skådebaneverksamhet för 2020

Fördelning av verksamhetsbidrag till centrala amatörkulturorganisationer för 2020

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur berör – i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Konst och kultur berör – i hela landet