Till navigation Till innehåll
Fördjupning och nya arbetssätt. Foto: Susanne KronholmFördjupning och nya arbetssätt. Foto: Susanne KronholmFördjupning och nya arbetssätt. Foto: Susanne Kronholm

Fördjupning och nya arbetssätt. Foto: Susanne Kronholm

Eget skapande och konstnärlig fördjupning i Skapande skola

Vi fördelar 180 miljoner kronor för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer för nästa läsår. Projekten handlar om barns eget skapande och konstnärlig fördjupning.

– Det är glädjande att se så många exempel på hur barn och elever i hela landet får ökade möjligheter till eget skapande. Samtidigt medverkar projekten genom fördjupningen i olika konst- och kulturuttryck till nya arbetssätt i skolan, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

För tolfte året fördelar vi pengar till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Flera mindre kommuner som inte sökt de senaste åren har återkommit. Konkurrensen har ökat eftersom förskolan från och med i år söker på samma villkor som grundskolan.

Fler huvudmän har inkluderat både grundskolan och förskolan i sina ansökningar, vilket lett till en ökning av det totala sökta beloppet.

Två exempel ur ansökningarna:

I Boden möter musiken biologin. Med skärpta öron går förskolebarn och lärare ut för att lyssna och prata om vilda bin. Vad händer när människan ändrar på naturen där bina bor?  Och vilken betydelse får det för människan? Utifrån samlade intryck skapar barnen musik med en ljudkonstnär. Ett partitur tas fram och musiken framförs och spelas in på film.

I Falköping möter keramiken kulturarvet. I ett hantverksprojekt i samarbete med Falköpings museum och en professionell keramiker får eleverna bekanta sig med vikingatidskeramik och skapa egna kärl genom att utgå från vikingatidens mönster och former. En museipedagog guidar eleverna i museets utställning och projektet avslutas med att elevernas kärl ställs ut på museet.

Bakgrund:
257 kommunala huvudmän och 129 fristående huvudmän delar i år på bidraget Skapande skola. Ytterligare cirka 195 fristående skolor ingår i de kommunala huvudmännens ansökningar.

Läs mer:

Skapande skola, fördelning 2020

Om Skapande skola

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND