Till navigation Till innehåll
Struktur- och investeringsfonder 2019Struktur- och investeringsfonder 2019Struktur- och investeringsfonder 2019

Struktur- och investeringsfonder 2019

EU-stöd till kultur 2019

Under förra året fick 541 kulturanknutna projekt drygt 460 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Uppdraget att ta fram den årliga rapporten kommer från regeringen.
Det totala stödbeloppet och det totala antalet beviljade projekt är högre jämfört med tidigare år inom programperioden. Det ska samtidigt understrykas att programmens totala finansiering varierar från år till år, och var särskilt hög inom till exempel Landsbygdsprogrammet och Lokalt ledd utveckling under 2018 och 2019.

De beviljade projekten uppvisar liksom tidigare år ett brett spann av teman, med mer eller mindre stark koppling till kultur. Satsningarna rymmer allt från kulturmiljövård och lokala kulturevenemang till främjande av KKN-sektorn.

Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inklusive Lokalt ledd utveckling.

Läs och ladda ner

Struktur- och investeringsfonder 2019