Till navigation Till innehåll
YUng Titties. Fotograf: Sofia HjortbergYUng Titties. Fotograf: Sofia HjortbergYUng Titties. Fotograf: Sofia Hjortberg

Yung Titties. Fotograf: Sofia Hjortberg

Fem miljoner kronor till musikutgivningar

Yung Titties – hiphop med queer och feministiskt perspektiv, Kristin Amparo, på svenska och spanska om sitt inre barns frigörelse och Samantha Ohlanders som med Landsbygdsupproret ifrågasätter maktordningen mellan stad och landsbygd. Tre exempel på variation och bredd i de produktioner som får bidrag i vårens omgång. Kulturrådet fördelar nu fem miljoner kronor i bidrag till 99 olika utgivningar som produceras i olika delar av landet.

Att fler kvinnor tar klivet in i studion för att producera utgivningar av egen eller andras musik är en trend som fortsätter. Generellt är det många artister som väljer att producera sina utgivningar på egen hand. Kulturrådets bidrag till musikutgivning finns till för att kunna delfinansiera en fonogramproduktion. Flera utgivningar har en stark internationell och eller interkulturell prägel.

Andra exempel är Skuldsanering av Houman Segbhati om en mångfacetterad process och The Maier quartet med kompositioner av Amanda Maier och Ethel Smyth. I vårens bidragsomgång finns sex stycken produktioner för barn, en av dessa är Får jag vara med? av Sarah Riedel.

Det var högt söktryck vid årets första bidragsomgång av två till musikutgivning. Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Kulturrådet strävar efter mångfald vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och produktionens ekonomiska förutsättningar. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för människor att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och funktion.

Kulturrådet fördelar den här omgången drygt fem miljoner kronor i bidrag till 99 olika utgivningar. Totalt inkom 397 ansökningar till årets första fördelning.

Läs mer

Musikutgivning, första fördelningen 2020

Om bidraget

De kulturpolitiska målen


Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Isabel Thomson

  • Handläggare. Musik, musikutgivning, centrumbildningar.