Till navigation Till innehåll
Bild från utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryckBild från utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryckBild från utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

Utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck visas av Göteborgs stad.

Fem projekt som lyfter fristadsfrågan

Vid årets första fördelning av bidrag till fristadsprogrammet beviljas fem projekt stöd. Det är utställningar, bokprojekt och kulturprogram som står upp för konstnärlig frihet och yttrandefrihet – själva grunden för den nationella kulturpolitiken.

I dag finns det 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella fristadsprogrammet ICORN. I Kulturrådets uppdrag ingår att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer och författare och för en utveckling av fristadssystemet i Sverige.

Bidraget ska öka uppmärksamheten kring fristadsfrågor, ge möjligheter för fristadskonstnärer att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang, samt bidra till översättningskostnader för litterära verk. Kommun, region, förlag och/eller annan organisatorisk aktör som främjar fristadskonstnärerna inom ramen för det svenska fristadssystemet kan söka bidraget.   

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in åtta ansökningar. Totalt beviljat belopp är 430 000 kronor.

Vi beviljar bidrag till:

  • Region Jönköping för översättning av diktsamlingen En mjuk man från knivarnas rike av fristadsförfattaren Ali Thareb.

  • Kulturförvaltningen i Malmö för bokprojektet: Från Afghanistan till Sverige: En fristadsgästs resa till frihet.

  • Svenska freds i Göteborg för två utställningsprojekt som involverar fristadskonstnärer och belyser fristadssituationens orsaker som krig, förföljelse och förtryck.

  • Uppsala kommun står i år värd för MR-dagarna och beviljas stöd för ett kulturprogram där fristadskonstnärer medverkar. Syftet är att stärka fristadsnätverket i Sverige och uppmärksamma fristadsfrågan.

  • Göteborgs stad för utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck.

Läs mer

Projektbidrag med fristadskonstnärer, första fördelningen 2020

Om vårt uppdrag, fristäderna i Sverige och fristadshandboken

De kulturpolitiska målen

Freemuse-rapport om konstnärlig frihet i Europa; The Security, Creativity, Tolerance and their Co-existence: The New European Agenda on Freedom of Artistic Expression

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Henriette Zorn

  • Handläggare

Karin Hansson

  • Nationell samordnare för Sveriges fristäder inom ICORN