Till navigation Till innehåll
Samtal om Hållbar kultur på Folk och KulturSamtal om Hållbar kultur på Folk och KulturSamtal om Hållbar kultur på Folk och Kultur

Samtal om Hållbar kultur på Folk och Kultur

Folk och Kultur i backspegeln

Under fyra dagar i februari 2020 arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi var på plats med monter, många medarbetare och seminarieprogram om bland annat bildning och hållbar kultur. Här kan du se seminarierna i efterhand.

Konventet, som i år slog publikrekord med 4500 deltagare, arrangeras av Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland, med stöd från bland annat Kulturrådet. Fokus är att belysa konsten och kulturens roll som motor i ett hållbart och inkluderande samhälle, samt synliggöra regionernas roll. 

Kom och möt i montern

I montern hade vi ett Kom och möt-program, där publiken fick möjlighet att träffa handläggare med expertkunskaper inom områden som musik, bild och form, scenkonst, Kulturskolecentrum, nationella minoriteter och Kultursamverkansmodellen. Programmet gästades även av chefer från Samverkansrådet, handläggare från Konstnärsnämnden, Kulturrådets nya styrelseordförande Svante Weyler, och Myndigheten för tillgängliga medier som hade en taktil pysselworkshop.

 

Välbesökta seminarier

Vi arrangerade två seminarier, som båda drog mycket publik. Flera av våra medarbetare deltog även i andra seminarier.

”Om man ska formulera ett bildningsbegrepp i dag handlar det om hur man förhåller sig till varandra, hur man tar ansvar för den etiska miljön.” Sverker Sörlin

Det ena, Kultur och bildning i samhällsbygget, inleddes av Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare. Därefter följde ett samtal, modererat av Ingrid Elam, med cheferna från kulturmyndigheterna i Samverkansrådet: Magnus Aspegren (Riksteatern), Staffan Forssell (Kulturrådet), Karin Grönvall (Kungliga biblioteket), Friedrike Roedenbeck (Nämnden för hemslöjdsfrågor), Anna Serner (Filminstitutet), Anna Söderbäck (Konstnärsnämnden) och Karin Åstrom Iko (Riksarkivet).  

"Kultur är odling. Så var går gränserna? Har man inte naturen finns ingen kultur. Vi har vetat i flera decennier att det är ett allvarligt läge. Vi kan och vet tillräckligt. Det viktigaste ATT man börjar, inte var." / Nina Wormbs

I seminariet Hållbar kultur diskuterade tre experter ämnet med olika infallsvinklar i ett samtal lett av journalisten Ika Johannesson. Medverkande: Lars Lindkvist, professor Linnéuniversitetet, Osiel Ibánez, utvecklingsstrateg Stockholms konstnärliga högskola, och Nina Wormbs, professor i teknikhistoria på KTH.

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur berör – i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Konst och kultur berör – i hela landet