Till navigation Till innehåll
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.

Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.

Har du fått mer än ett krisstöd för samma verksamhet?

Som kulturaktör kan du vara berättigad att söka flera olika sorters krisstöd för din verksamhet. Men det går inte att få flera offentliga bidrag för samma sak.

För Kulturrådets krisstöd har det gått att göra avdrag för annat offentligt stöd som sökts för samma ändamål under samma period (exempelvis statligt, regionalt, kommunalt stöd, eller andra ersättningar).

Eftersom ansökningsperioderna för olika stöd överlappat varandra har en del av våra sökande fått besked om att de beviljats flera offentliga stöd för samma ändamål och period, det vill säga dubbelfinansiering.

Skicka uppgifter till Kulturrådet

Kulturrådet behöver därför veta om du även fått annat stöd för de evenemang som du ansökt om bidrag för hos oss. Det är ditt ansvar som sökande att ge oss den informationen. När vi har fått uppgifterna prövar vi om det rör sig om dubbelfinansiering och kan därefter besluta om att återkräva hela eller delar av det beviljade beloppet.

Du kan använda den här blanketten i Excel-format för att fylla i uppgifterna:

Blankett för uppgifter om annat offentligt stöd

Det går också bra att skicka in informationen direkt och inte använda blanketten.

Mejla dina uppgifter om prövning kring dubbelfinansiering: kulturradet@kulturradet.se

Viktigt att ange aktuellt ärendenummer (KUR-nummer) i ämnesraden.

Kulturrådet kommer att göra stickprovskontroller för att säkerställa att dubbelfinansiering inte förekommer.

Om du gjort avdrag hos annan bidragsgivare

Om du redan har fått krav på återbetalning, betalat tillbaka eller gjort avdrag för stöd från Kulturrådet hos den andra bidragsgivaren behöver du inte skicka in den här blanketten till Kulturrådet.

Kontakt

Support

  • Har du frågor om krisstödet?