Till navigation Till innehåll
Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Historiskt stor kultursatsning

Regeringen och samarbetspartierna satsar 3,4 miljarder kronor extra till kulturen. Den största kulturbudgeten någonsin i Sverige. Förslaget presenterades på onsdagen vid en pressträff med kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund. En del av detta ingår i höstbudgeten, annat är extra krisstöd både för i år och nästa år.

Kulturrådet kommer troligen att få flera nya uppdrag och mer pengar att fördela, bland annat till det fria kulturlivet, till regionala satsningar, till kulturskolorna, till Skapande skola och till läsning och Stärkta bibliotek.

– Jag är oerhört glad över tillskottet av pengar och vad de möjliggör, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Vi har haft täta dialoger med många aktörer som synliggjort behoven i kulturlivet. Det här ger oss förutsättningar att stötta kulturbranschen i rådande krisläge och förbättra chanserna till omstart när pandemin är över.

Kulturrådets styrelseordförande Svante Weyler tycker att det är glädjande att regeringen har insett hur pandemins effekter i kulturlivet är allvarligare än i många andra sektorer.

– Med de här tillskotten kan vi kanske både läka såren och bygga starkare strukturer för framtiden, säger Svante Weyler.

Korta fakta ur departementets pressmeddelande som berör Kulturrådet:

  • 1,5 miljard kronor i extra stöd för 2020. Ska kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit för kulturlivet, men också hjälpa kulturlivet att starta upp igen

  • 1 miljard kronor avsätts för 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet.

  • Permanent förstärkning av den regionala kulturen. 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter.

  • Permanent satsning för att stärka kulturskapares villkor. 80 miljoner från 2021 för att stärka kulturskapares villkor i hela landet, ungefär hälften till Kulturrådet (scenkonst, bild och form etc)

  • Stärkta bibliotek. 150 miljoner kronor under 2021 och 75 miljoner kronor per år för 2022 och 2023

Regeringen satsar på barns tillgång till kultur:

  • Kulturskolan. Bidraget fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023.

  • Skapande skola tillförs 25 miljoner kronor årligen 2021–2023.

  • Bokstart. Regeringen beräknar att 15 miljoner kronor avsätts 2021 och 20 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2022 för en utbyggnad av Bokstart. 

  • Kulturrådets läsfrämjande arbete. 15 miljoner kronor avsätts årligen fr.o.m. 2021.

Läs mer

Mer information om de olika stöden finns i Kulturdepartementets pressmeddelandeKontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig