Till navigation Till innehåll
Duo Ego. Foto: Sten Dereman.Duo Ego. Foto: Sten Dereman.Duo Ego. Foto: Sten Dereman.

Duo Ego. Foto: Sten Dereman.

Högt söktryck på projekt för samverkan med komponister

En tredjedel fler ansökningar har kommit in till andra ansökningsomgången för samverkansprojekt med komponister. Sammanlagt delar 36 projekt på drygt 3,5 miljoner kronor.

Andra fördelningen 2020 av bidraget till samverkan med komponister är nu beslutad, med ett sammanlagt belopp på 3 536 595 kronor till 36 projekt med 41 komponister. Förutom konstnärlig kvalitet och förnyelse speglar ansökningarna och besluten en mångfald av musikaliska uttryck. Bidragsgivningen präglas bland annat av god geografisk spridning samt barn- och ungdomsperspektiv. Även ett internationellt perspektiv finns med i omgången.

Vi har fått in 136 ansökningar i den här ansökningsomgången, jämfört med cirka hundra i våras. Det sammanlagt sökta beloppet är också betydligt högre – 14,4 miljoner kronor jämfört med 11,4 miljoner förra gången. Vi konstaterar att bidraget, som avser samarbeten mellan fria aktörer och institutioner inom musik och scenkonst för beställning av nya musikaliska verk, kan ses i ett nytt perspektiv under hösten: Komponerandet är något som musikskaparna de facto kan ägna sig åt även under en tid av restriktioner när det gäller publika framträdanden inom musik och scenkonst.

Flera jubileumsfiranden

Flera beviljade bidrag gäller projekt där olika jubileumsfiranden ingår. Det gäller exempelvis Frontside - Gothenburg International Chamber Music Festival som beviljas stöd för samarbeten med Paula af Malmborg Ward och Palle Dahlstedt i samband med Göteborgs 400-årsjubileum. Även städerna Luleå, Piteå och Pajala fyller 400 år, vilket kommer att firas av Norrbottens kammarorkester bland annat genom framföranden av nya musikaliska verk komponerade av Anders Nilsson och Madeleine Isaksson.

Utöver det firar Gustaf Sjökvists kammarkör 100-årsjubileet av Ingvar Lidholm genom att uppföra ett nytt musikaliskt beställningsverk av Nana Forte. Duo Ego och Styrsö Kammarmusikdagar firar sina egna 20-årsjubiléer genom nya beställningsverk av Anna Eriksson respektive Cecilia Damström och Johan Ullén.

Mångfald av konstnärliga uttryck

Bidragsgivningen präglas av en mångfald av konstnärliga uttryck som musik, dans, cirkus, musikteater, opera med mera. Här är några exempel bland de beviljade bidragen i denna fördelning:

Den fria musikgruppen Weurlander & Pomona stråkkvartett i Malmö beviljas stöd för samverkan med komponisterna Tania Naranjo och Saul Cosentino.

Operakompaniet Man Must Sing i Göteborg beviljas stöd för samarbete med komponisten Daniel Fjellström som kommer att komponera en kammaropera för barn.

Teater Char da Mar i Boden beviljas stöd för samarbete med Mirja Palo som komponerar musik för föreställningen Kvinnor och Is. I det musikaliska verkets instrumentering ingår både kantele och is som kommer att nyttjas som instrument.

Danskompaniet Nomodaco från Umeå beviljas stöd genom Danskonst i Norr för samverkan med komponisten Johannes Burström.

Mot bakgrund av det akuta läget kopplat till pandemin kan det bli förändringar i projekten, exempelvis uppskjutna uppföranden.

Läs mer 

Samverkan med komponister, andra fördelningen 2020

Om bidraget 

Kontakt

Luciana Marques

  • Handläggare. Musik, samverkan med komponister.

Helene Oljons

  • Pressansvarig