Till navigation Till innehåll
Fiber Art Sweden, verket HANG OVER av performancegruppen Hugger-Mugger.Fiber Art Sweden, verket HANG OVER av performancegruppen Hugger-Mugger.Fiber Art Sweden, verket HANG OVER av performancegruppen Hugger-Mugger.

Fiber Art Sweden, verket HANG OVER av performancegruppen Hugger-Mugger.

Konsthantverksgrupper och kollektivverkstäder viktiga för konstnärer

Konstnärer behöver möjlighet att producera konst och ställa ut där de bor. Därför är både kollektivverkstäder och konsthantverksgrupper viktiga för bild- och formkonsten.

Kulturrådet fördelar nu 17,4 miljoner kronor till konstområdet.

Kulturrådet har idag beviljat 14 konsthantverksgrupper bidrag. Av grupperna är fyra i bidragsomgången från Västra Götaland och fyra från Stockholm. Fiber Art Sweden, ett nätverk av konstnärer som arbetar med textil, är ny aktör i omgången. Örebro konsthantverkarna och Drejeriet från Östersund är andra grupper som nu får stöd. Smyckekonst, keramik, glas och textil är vanligt förekommande i ansökningarna.

Konsthantverksgrupperna kommer under året visa utställningar med samtida konsthantverk av professionella konsthantverkare verksamma i Sverige och utomlands. Några bjuder in till konstnärssamtal och samarbetar med både nationella och internationella organisationer. Flera grupper arbetar med målgruppen barn och unga. Närmare en tredjedel av den beviljade summan går till utställningsersättning.

– Konsthantverksgrupperna ser till att en bred allmänhet kan ta del av samtida konsthantverk av hög kvalitet i många delar av landet, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

– Enligt en kartläggning om konstnärernas villkor är konsthantverkarna de sämst betalda inom hela kulturområdet – en anledning till att stödet är så viktigt!

Kollektivverkstäderna är viktiga för att tillhandahålla utrustning och maskiner för sina medlemmar. När stora verk till offentliga gestaltningar behöver produceras är det nödvändigt med rymliga lokaler som kollektivverkstäderna kan erbjuda. De tio kollektivverkstäder som får bidrag ligger i Norrland, Västra Götaland, Skåne, Stockholm och övriga Sverige. Sammanlagt går 1,3 miljoner kronor till kollektivverkstäderna, en ökning från förra årets en miljon kronor.

Se hela fördelningen 

Verksamhetsbidrag till konsthantverk för år 2020

Kollektivverkstäder, fördelning av utrustningsbidrag för år 2020

Främjandeorganisationer inom bild- och formområdet, fördelning av verksamhetsbidrag 2020

Läs mer

Rapport: Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur berör – i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Konst och kultur berör – i hela landet

Kontakt

Anna Livén West

  • Bild- och formkonst

Helene Oljons

  • Pressansvarig