Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Här hittar du samlad information om krisstödet.

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet och behoven är stora. Det är bråttom att få ut den del av stödpaketet till kulturen som regeringen beslutat att Kulturrådet ska fördela.

– Behoven är stora och nu är det bråttom att få ut stödet till kulturarrangörer i hela landet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Vi ska göra allt vi kan för att pengarna snarast möjligt ska nå dem som bäst behöver stödet. Vi hoppas att det ska vara ute till mottagarna före midsommar.

– Kultursektorn har gått miste om enorma intäkter på grund av coronakrisen. Vi inser att stödpaketet inte kommer att täcka alla förluster och att vi kommer tvingas till svåra prioriteringar mellan sökande. Kulturrådet har haft dialog med branschorganisationer, kommuner och regioner för att fånga upp deras synpunkter.

Vilka får del av stödet Kulturrådet fördelar?

Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang.

Det handlar om konserter, scenkonstföreställningar, konstutställningar, föreläsningar och liknande evenemang som riktat sig till allmänheten och som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19.

Evenemanget måste ha offentliggjorts eller fastställts i plan för verksamheten och skulle ha hållits senast den 31 maj 2020. 

Även konstnärligt verksamma aktörer som skulle ha arbetat med kulturevenemanget kan söka stöd. Endast juridiska personer och företagare som bedriver professionell kulturverksamhet får del av stödet.

Krisstödet gäller intäktsbortfall på grund av inställt evenemang, med avdrag för minskade kostnader som följd av att evenemanget ställts in. Stödet får uppgå till högst 75 procent av inkomstbortfall upp till en miljon kronor och 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller en aktör kan som mest få 10 miljoner kronor. På samma sätt ersätts merkostnader som kan knytas till ett uppskjutet kulturevenemang. Kulturrådet kommer att ta hänsyn till behovet av ekonomiskt stöd och mångfald av kulturella uttryck.  

Ansökningsomgången öppnar 28 april

Ansökningsomgången öppnar tisdag den 28 april. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni.  

Eftersom vi inte har informationen klar än om vad vi kommer att fråga efter i ansökan, ber vi dig vänta med frågor tills på tisdag då vi kommer ut med mer information. Vi kommer att arbeta under hög belastning för att hinna få ut stödpaketet innan midsommar.

Vi förväntar oss många ansökningar och ber dig därför att i första hand söka information på vår webbplats.

Webbinarier

Du kan också höra våra medarbetare berätta om stödet och ställa frågor på ett av våra webbinarier:

30 april kl. 14.00–14.50: https://bit.ly/3cGyIsf

5 maj kl. 11.00–11.50: https://bit.ly/5maj2020

7 maj kl. 13.00–13.50: https://bit.ly/7maj2020

 

Andra bidragsgivande myndigheter

En del av regeringens stödpaket till kulturen fördelas också av andra bidragsgivande myndigheter. Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet - stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier fördelas av Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet och av Konstnärsnämnden när det gäller övriga konstarter, stöd till filmverksamhet fördelas av Svenska Filmistitutet och stöd till övrig kulturverksamhet fördelas av Kulturrådet.

Flera av regeringens andra stödpaket kan också komma kultursektorn till del, läs mer här.

Läs mer

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen

Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Kulturrådets pressmeddelande

Pressträff 24 april:

Laddar...