Till navigation Till innehåll
Många små aktörer som musikarrangörer, föreningar och gallerier.Många små aktörer som musikarrangörer, föreningar och gallerier.Många små aktörer som musikarrangörer, föreningar och gallerier.

Många små aktörer som musikarrangörer, föreningar och gallerier.

Kulturrådets första beslut om inställda evenemang i det nya krisstödet

Den 1 december fördelade Kulturrådet den första delen av krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang. Tisdagens fördelning omfattar ansökningar på belopp upp till 80 000 kronor. Här ryms många små aktörer som musikarrangörer, föreningar och gallerier.

– Vi vill ge stöd till ett brett och mångfacetterat kulturliv i hela landet, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Vi är också väldigt glada att hinna fördela krisstöden före jul som utlovats.

Kulturrådet har spridit ut besluten över tre dagar för att avlasta de administrativa och tekniska systemen. Den 2 december fördelas stöden till dem som sökt upp till en halv miljon kronor. Den 3 december gäller fördelningen de som sökt de största beloppen; över 500 000 kronor.

Eftersom söktrycket varit så högt har en prioritering gjorts genom att sänka den procentuella nivån på stödet. När bidragsberättigat belopp har fastställts lämnas stöd för 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 524 900 kronor och 25 procent av intäktsbortfall eller merkostnader däröver.

2200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet, ungefär lika många som till motsvarande fördelning i våras. Hälften är nya sökande. Det sökta beloppet uppgår nu till drygt 1,8 miljarder kronor, mer än dubbelt så mycket som senast. För intäktsbortfall för inställda och uppskjutna evenemang ska cirka 400 miljoner kronor fördelas.

Nästa vecka är det dags för fördelning av det nya stödet till särskilda behov inom kulturlivet. Stödet som är på 444 miljoner kronor ska gå till verksamhets- och projektbidrag samt som stöd till smittsäkra evenemang.

Regeringen avsatte tidigare i höstas sammantaget 1,5 miljarder kronor i krisstöd till kulturen. Av den summan fick Kulturrådet i uppdrag att fördela 881 miljoner. Här ryms bland annat stöd till centrumbildningar och allianserna inom musik, teater och dans.

Beviljade bidrag

Första fördelningen: 

Läs mer om andra fördelningen
Läs mer om tredje fördelningen

Beslutsdatum

Krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang:

  • Sökt belopp 0–80 000 kr
    Tisdag 1 december

  • Sökt belopp 80 000–500 000 kr
    Onsdag 2 december

  • Sökt belopp över 500 000 kr
    Torsdag 3 december

Krisstöd för särskilda behov i kulturen:

Detta stöd beslutas den 8, 9 och 10 december, även då uppdelat utifrån sökt belopp. Besluten fattas och kommuniceras uppdelat på flera dagar, för att avlasta de administrativa och tekniska systemen.

De beviljade krisstöden betalas ut före årsskiftet.

Har du frågor?

I vårt forum finns frågor och svar om beslutet samlade. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om beslutet

Vår support når du via: krisstod@kulturradet.se

Bakgrund

Krisstödet i korthet

Regelverk

Kulturrådets riktlinjer för statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Andra statliga stöd att söka

Har du enskild firma kan du söka omsättningsstöd via Boverket fram till den 31 januari 2021.

Boverkets omsättningsstöd