Till navigation Till innehåll
Budgetunderlag 2021–2023.Budgetunderlag 2021–2023.Budgetunderlag 2021–2023.

Budgetunderlag 2021–2023.

Låt de tillfälliga satsningarna bli långsiktiga

Idag skickade Kulturrådet in årets budgetunderlag till regeringen. Det viktigaste budskapet handlar om att de senaste årens tillfälliga satsningar behöver permanentas. Kulturskolorna, Bokstart och förstärkning av kultursamverkansmodellen är några exempel.

Kulturrådet ser att de senare årens höjningar av kulturbudgeten har fått positiva effekter i hela landet. Nu är vi oroade över vad eventuella sänkningar skulle innebära. De kommande åren löper flera tidsbegränsade statliga kultursatsningar ut. Det gäller förstärkningar inom kultursamverkansmodellen – bild och form, läsfrämjande och musikalisk scenkonst. Flera satsningar som rör barn och unga hör också hit. Bokstart som handlar om små barns språkutveckling är ett exempel. Bidragen till kulturskolorna ett annat.

– Vi understryker att dessa satsningar behöver permanentas för att alla ska kunna ta del av konst och kultur av god kvalité hela landet, säger Svante Weyler, styrelseordförande för Kulturrådet. Vi vill inte se att en urholkning av den statliga finansieringen ska bidra till ett mindre jämlikt Sverige.

Sveriges regioner har höjt sina anslag till konst och kultur mer än staten sedan kultursamverkansmodellen infördes år 2011. När modellen går in på sitt tionde år är den ekonomiska situationen i landet mindre stabil. Staten behöver nu kraftfullt gå in och stärka kulturens fortsatta frihet, förnyelse och tillgänglighet.

Läs hela budgetunderlaget

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur berör – i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Konst och kultur berör – i hela landet

Helene Oljons

  • Pressansvarig