Till navigation Till innehåll
Magdalena Moreno, chef för IFACCA, på länk från Australien. Foto: Kulturrådet.Magdalena Moreno, chef för IFACCA, på länk från Australien. Foto: Kulturrådet.Magdalena Moreno, chef för IFACCA, på länk från Australien. Foto: Kulturrådet.

Magdalena Moreno, chef för IFACCA, på länk från Australien. Foto: Kulturrådet.

”Vi riskerar att förlora kulturell mångfald och konstnärlig frihet”

Kultursektorns akuta behov av stöd, vikten av att kunna anpassa sig till krisens olika stadier och framtida utveckling i en osäker tid. Magdalena Moreno ger ett globalt perspektiv på kulturlivet efter corona-pandemin med tre aspekter i fokus.

Magdalena Moreno är chef för IFACCA, ett globalt nätverk av kulturmyndigheter och kulturdepartement, (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies). På Kulturrådet samverkanskonferens möter vi henne via länk från Australien. I sitt anförande belyser hon krisens effekter på kultursektorn, och de utmaningarna som regeringar, myndigheter och offentliga institutioner står inför när det gäller att ge krisstöd.

– I och med att krisen håller i sig har en central fråga blivit hur kultursektorn kan anpassa sig till omständigheterna. Nya regler för hur vi umgås med varandra tas fram och Kultursektorn förbereder sig för att öppna upp igen med strikta inskränkningar och utvecklar nya format, säger Magdalena Moreno.

Sårbar sektor

Många regeringar lanserade räddningspaket för att säkra sektorns överlevnad. I samband med det blev det tydligt att den kulturella sektorn till stora delar är informellt organiserad, vilket gör att formaliserade stödpaket inte når alla aktörer. Sektorns sårbarhet, de ofta osäkra förutsättningarna inom gig-ekonomin, blev särskilt tydliga under krisen.

På kort tid överfördes en del av den kulturella produktionen till digitala format. Den snabba omställningen har visat stor potential, men medför en del frågor och problem, framförallt när det gäller konstnärernas arvodering, men även när det gäller sådant som datasäkerhet, framhåller Magdalena Moreno. Och det finns många fler aspekter att ta hänsyn till.

– Vi har en diskussion om hur hälso- och finansiella risker ska avvägas, hur vi ska hitta en balans mellan att hjälpa de största organisationerna och stötta de mest sårbara, och vi bevittnar en viss utmattning i befolkningen. Den påtvingade isoleringen påverkar en sektor där sociala möten spelar en central roll och vi kan se att den medför problem för den mentala hälsan.

Förändrad verklighet

Magdalena Moreno understryker att många nya frågor och problem uppstår i en förändrad verklighet och att dessa måste fångas upp, synliggöras och adresseras i det framtida arbetet för att stötta och utveckla den kulturella sektorn. Effekterna av covid-19 måste mätas, standardiseras och analyseras.

– Det försvåras av att vi fortfarande befinner oss mitt i krisen och att situationen är i ständig förändring. Covid-19 har medfört många nya behov, och krisen tvingar oss att se över bestående, och ibland förstelnade, strukturer, att hitta nya verktyg och vägar som lämpar sig för att hantera krisen. Vi behöver flexibla strukturer, som står sig i den nuvarande krisen och en osäker framtid.

Osäker framtid

Internationellt informationsutbyte och dialog är särskilt viktiga idag, menar Magdalena Moreno. Vi måste utbyta kunskap om innovation, utveckling och testandet som sker i andra länder, särskilt med tanke på att olika länder eller regioner befinner sig i olika stadier av krisen. Att ta del av andras erfarenheter kan hjälpa oss att planera inför nästa fas.

Mycket står på spel och om många aspekter har varit hotade förut är det ännu svårare att upprätthålla dem idag.

– Risken är att vi aldrig återfår kulturell mångfald, konstnärlig frihet och en dynamisk demokrati, internationellt samarbete och utbyte, kreativt risktagande och innovation när dem de väl försvunnit ur våra liv. Kulturen är samhällets själ, säger Magdalena Moreno, och vi måste se till att den är tillgänglig för alla.

Läs mer

Följ IFACCA:s arbete på nätverkets webbplats

Spaningar från samverkanskonferensen:
Digital omställning och hållbara affärsmodeller framgångsfaktorer efter pandemin


På bilden:
 Utöver Magdalena Moreno på skärmen ser vi Nedjma Chaouche, moderator och Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet. Foto: Kulturrådet.