Till navigation Till innehåll
1,5 miljarder kronor i extra stöd under 2020. Foto: Susanne Kronholm.1,5 miljarder kronor i extra stöd under 2020. Foto: Susanne Kronholm.1,5 miljarder kronor i extra stöd under 2020. Foto: Susanne Kronholm.

1,5 miljarder kronor i extra stöd under 2020. Foto: Susanne Kronholm.

Många nya uppdrag i kulturbudgeten

Enligt regeringens budgetförslag ska Kulturrådet nästa år fördela mycket pengar till kulturen. Regional kultur, kulturskola, läsning och kulturskapares villkor är några av satsningarna i budgeten.

Under år 2020 ska kultursektorn få 1,5 miljarder kronor i extra stöd. De närmaste åren tillförs kulturen sammanlagt 3,4 miljarder kronor. En historisk satsning från regeringen.

Den regionala kulturen förstärks permanent. 300 miljoner kronor för 2021 och med 150 miljoner årligen efter det. Det blir också en permanent satsning för att stärka villkoren för kulturskaparna. Regeringen konstaterar i budgetförslaget att pandemin troligtvis påverkar scenkonsten negativt under lång tid. Därför ökas stödet på med 16 miljoner kronor till fria aktörer inom teater, dans och musik. Bild- och formområdet ökas på med sex miljoner kronor årligen.

Bidraget till kulturskolorna höjs med 100 miljoner kronor om året – en fördubbling jämfört med nu-läget. Även Skapande skola får extra pengar, 25 miljoner årligen den närmaste treårsperioden.

Regeringen konstaterar vidare att det behövs flera insatser för att uppmuntra barns och ungdomars läsning. Kulturrådet får ansvar för att inrätta ett läsråd som ska samordna insatser inom skola, myndigheter, folkbildning, förlag och bokhandlare. Bokstart byggs ut – en satsning på små barns språkutveckling som funnits sedan 2015. Stärkta bibliotek tillförs 150 miljoner kronor för nästa år och 75 miljoner kronor för de två kommande åren, 2022 och 2023.