Till navigation Till innehåll
Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, har fått verksamhetsbidrag för 2021. Foto: Kai Kangassalo.Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, har fått verksamhetsbidrag för 2021. Foto: Kai Kangassalo.Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, har fått verksamhetsbidrag för 2021. Foto: Kai Kangassalo.

Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, har fått verksamhetsbidrag för 2021. Foto: Kai Kangassalo.

Nationella minoriteter för över kunskap

Kunskapsöverföring från den äldre generationen till den yngre, det är ett tema när Kulturrådet fördelar 1,7 miljoner i projektbidrag till nationella minoriteters kultur. I ett projekt intervjuas barn till Förintelsens offer. I ett annat projekt förs samernas kolttradition vidare till nästa generation.

Bernt Hermele Reportagebyrå får bidrag för projektet Överlevarna andra generationen (Ö2G) som sätter barn till Förintelsens offer i fokus. Projektet rör särskilt judiskt och romskt kulturarv i Sverige. Intervjuer görs med ca 140 barn till överlevande och sänds löpande som podcast. Förhoppningen är att materialet används i utställnings- och pedagogisk verksamhet på till exempel Forum för levande historia eller det kommande museet om Förintelsen.

Duv gábdde får bidrag för ett projekt där man syr upp traditionella samiska koltar som hyrs ut till samiska barnfamiljer. Syftet är att tillgängliggöra kolten för samiska barn och ungdomar så att kolttraditionen förs vidare. Koltarna fotograferas och ambitionen är en utställning under 2021.

Andra projekt som får stöd är:

  • Föreningen Ny Musik som får stöd för ett projekt kring Suomalainen Naisorkesteri/Finska Kvinnoorkestern i Malmö. Projektet innehåller konserter med högkvalitativ, delvis nyskapande finsk musik som framförs i olika delar av landet.
  • KEXI-Meän kirjailiat får stöd för projektet Gränslös bokmässa 2021. Ett samarbete kring en bokmässa där fokus är litteratur på meänkieli och finska.
  • Under the Kite Publishing får stöd för projektet Nio liv där två författare genomför litteraturevent med sång och musik på bibliotek, mässor och andra sammanhang med start på Romernas nationaldag den 8 april. Syftet är att berätta om romernas historia och språket resanderomani.

Pandemin har påverkat denna ansökningsomgång. Många verksamheter ställer om till digitala evenemang vilket möjliggör att man kan nå bredare.

Samtidigt som vi fördelar projektbidrag fördelar vi också verksamhetsbidrag för 2021. Totalt fördelar vi 7,8 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur. De sex verksamheter som får stöd är: Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi Teatteri), Judisk kultur i Sverige, Judiska församlingen i Stockholm (Judiska församlingens kulturverksamhet), Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige (Sverigefinska biblioteket), Såhkie Umeå Sameförening och Tornedalsteatern.

Läs mer

Nationella minoriteters kultur, projektbidrag, andra fördelningen 2020

Om bidraget

Nationella minoriteters kultur, verksamhetsbidrag 2021

Om bidraget

Kontakt

Thorleif Warmboe

Kommunikatör

Laddar...