Till navigation Till innehåll
Samverkanskonferensen digital för första gången. Foto: Kulturrådet.Samverkanskonferensen digital för första gången. Foto: Kulturrådet.Samverkanskonferensen digital för första gången. Foto: Kulturrådet.

Samverkanskonferensen digital för första gången. Foto: Kulturrådet.

Omstart för kulturlivet post-corona

Vi är fortfarande kvar i pandemin när Kulturrådets årliga samverkanskonferens länkar ihop företrädare för den offentliga kultursektorn från hela landet – för första gången digitalt. Konferensen tar avstamp i den omstart av kulturlivet som ligger framför oss utifrån nya förutsättningar. Läs spaningar och global utblick.

– Det kommer nu att krävas ett mycket aktivt ledarskap där vi tydliggör ansvarsområden på kommunal, regional och nationell nivå. Det behövs att vi kraftsamlar, får syn på våra olika roller och har tät dialog om vi ska lösa krisen under och efter pandemin, säger Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet. 

”Vi riskerar att förlora kulturell mångfald och konstnärlig frihet"

Kultursektorns akuta behov av stöd, vikten av att kunna anpassa sig till krisens olika stadier och framtida utveckling i en osäker tid. På länk från Australien ger Magdalena Moreno, chef för IFACCA, ett globalt perspektiv på kulturlivet efter corona-pandemin med tre aspekter i fokus.

Läs Magdalena Morenos analys

Digital omställning och hållbara affärsmodeller framgångsfaktorer efter pandemin

Vi är mitt i ett paradigmskifte och kommer inte att återstarta landet till det samhälle som vi hade före pandemin. Det öppnar för nya arbetssätt men ställer också krav på samverkan, ledarskap och innovationsförmåga. Spaningarna från samverkanskonferensen ringar in kulturlivet post-corna.

Läs panelens reflektioner

På toppbilden: Nedjma Chaouche, moderator, Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet och Lars Amréus, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet. Foto: Kulturrådet.