Till navigation Till innehåll
Bild för - ksam_2010-2018.pngBild för - ksam_2010-2018.pngBild för - ksam_2010-2018.png

Ny rapport om bidrag till konst- och kulturområden i 20 regioner

För första gången får vi en samlad bild av de årliga offentliga bidragen till verksamheterna i kultursamverkansmodellen, fördelade på kulturområden.

Vi visar hur bidragen utvecklats mellan 2010 och 2018 för exempelvis scenkonst, museer, bild och form, bibliotek och hemslöjd. De totala offentliga bidragen till verksamheterna i kultursamverkansmodellen ökade med drygt 20 procent mellan åren 2010 och 2018.

Läs hela rapporten

Kultursamverkansmodellen – Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018hela rapporten

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur berör – i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Konst och kultur berör – i hela landet