Till navigation Till innehåll
Närbild av händer som spelar kontrabas. Närbild av händer som spelar kontrabas. Närbild av händer som spelar kontrabas.

Nya krisstöd till kulturen

Kulturrådet har fått i uppdrag att under våren fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet.

Detta blir det tredje krisstödet till kulturlivet. Uppdraget att fördela stöden går även den här gången till Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden.

Till vårens och höstens krisstöd kom cirka 6 500 ansökningar till Kulturrådet. Av dessa fick närmare 4 200 aktörer stöd. Det nya stöd som presenterades på fredagen ska fördelas under våren.

– Vi välkomnar dagens beslut om fortsatta stödåtgärder. De redan beslutade stöden har varit livsviktiga för många kulturaktörer och vi gör allt vi kan för att hjälpa till att rädda kulturlivet, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Pandemin har inte klingat av. Tvärtom har restriktionerna skärpts och oron är stor i kulturlivet.

Tack vare de många ansökningarna till vårens och höstens stöd har Kulturrådet fått syn på hela bredden i kulturlivets ekosystem – från de små lokala kulturföreningarna och konstnärskollektiven till stora produktionsbolag, festivaler och teknikleverantörer.

– Vi har haft många samtal med branschorganisationerna för att nå ut brett och de samtalen ska vi fortsätta med inför de nya krisstöden, säger Kajsa Ravin.

Det var vid en digital pressträff på fredagen som kulturminister Amanda Lind informerade om hur det nya krisstödet, som aviserades redan i budgetpropositionen 2021, skulle administreras av de olika kulturmyndigheterna. Amanda Lind aviserade också att ytterligare en halv miljard i krisstöd kommer att tillföras i början av nästa år.

Läs mer

Länk till regeringens pressmeddelande

Två nya krisstöd i Kulturrådets regleringsbrev för 2021

Mer information om de nya stöden finns hos respektive myndighet:

Svenska Filminstitutet

Konstnärsnämnden

Sveriges författarfond

Kontakt

Helene Oljons

Pressansvarig

Laddar...