Till navigation Till innehåll
Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019.Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019.Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019.

Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019

Regionala fördelningen fortsatt stabil

Fördelningen av Kulturrådets bidrag över landet är relativt oförändrat sedan 2018. Det visar Kulturrådets rapport ”Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019". Det samlade utfallet uppgick till 2,5 miljarder kronor, varav drygt 2,1 miljarder kronor (85 procent) gått till enskilda regioner.

Bidrag till regional kulturverksamhet utgör den största delen med 66 procent. Därefter följer bidrag till biblioteksverksamhet och Skapande skola med 10 respektive 8 procent.

Det finns stora skillnader i fördelningen mellan regionerna. Västra Götaland står för 21 procent av de dryga 2,1 miljarder som gått att härleda regionalt. Motsvarande andel för Skåne är 14 procent och för Stockholm 12 procent. Den relativt låga andelen bidrag till Stockholm, sett till befolkningsmängd, bör vägas mot att det finns många statligt finansierade museer och scenkonstinstitutioner i Stockholmsregionen som inte finansieras av Kulturrådet.

Läs och ladda ner

Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019