Till navigation Till innehåll
Tomma stolsrader i konsertlokal.Tomma stolsrader i konsertlokal.Tomma stolsrader i konsertlokal.

Ytterligare stora begränsningar.

Så påverkas våra bidrag

Reglerna för att undvika spridning av covid-19 påverkar de verksamheter som söker bidrag hos Kulturrådet på olika sätt. Eftersom vi inte kan fatta beslut som strider mot reglerna löser vi situationen genom att hämta in den information som vi behöver från er som söker bidrag.

Om din organisation har en pågående ansökan

Har din organisation en pågående ansökan om bidrag kan vi behöva kompletterande information för att kunna fatta beslut. I så fall tar vi kontakt med er.

Om din organisation har beviljats bidrag

Enligt våra bidragsvillkor ska ni meddela Kulturrådet om er verksamhet eller ert projekt förändras avsevärt i jämförelse med ansökan. Har förändringen skett på grund av spridningen av corona-viruset ska ni underrätta oss på följande sätt:

  • Om ni anpassar er verksamhet utifrån rådande omständigheter och syftet fortfarande stämmer överens med beskrivningen i den beviljade ansökan, ska ni redovisa det i samband med ordinarie redovisning av bidraget.

  • Om ni beviljats bidrag för verksamhet eller projekt som inte kan genomföras, helt eller delvis, och därför inte kan använda pengarna enligt syftet i ansökan ska ni meddela oss det. Kontakta oss via e-post till kulturradet@kulturradet.se. I e-postens ämnesrad ska ni skriva ”komplettering”, ange ärendenummer och skriva ”corona”.

Vi förutsätter att ni avser att anpassa er verksamhet till regelverket om det fortfarande gäller när ert projekt/verksamhet ska bedrivas och kan komma att kontrollera detta vid behov.

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar som kan anses bidragsberättigade.

Exempel på bidragsberättigade kostnader:

  • Kostnader för ersättning kopplade till ingångna avtal med utövare och artister.

  • Kostnader för resor eller boende som inte kan avbrytas och som inte ersätts från andra källor för individer som förhindras att delta, till exempel på grund av deras senaste kontakt med någon som drabbats av viruset eller deras närvaro i ett område som anses ha hög risk.

  • Övriga kostnader som inte kan undvikas i samband med att projekt eller verksamhet i sin helhet eller delar av projekt eller verksamhet inte går att genomföra på grund av svenska myndigheters beslut eller utbrott av covid-19.  

Kort om regelverket

Tills vidare är det, som huvudregel, förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare enligt den nya tillfälliga pandemilagen som gäller till och med september 2021. Undantag görs för sittande publik.

Länsstyrelserna har fattat ett gemensamt beslut om att även sänka gränsen för sittande publik till max åtta personer. Länsstyrelserna beslutar också när gränsen ska höjas.

Läs mer på krisinforamtion.se