Till navigation Till innehåll

Så påverkas våra bidrag

Kulturrådet tar hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt och verksamhet. Vi har stor förståelse för bidragsmottagarnas situation och gör allt vad vi kan för att underlätta. Vi kommer att pröva om de nya omständigheterna betyder att ansökan ändrats.  Vid behov kan Kulturrådet godkänna ett ändrat innehåll i projekt eller verksamhet.

Hitta alternativa lösningar

Om din organisation har sökt eller beviljats bidrag för verksamhet eller projekt i områden som påverkas av covid-19 bör ni försöka att hitta alternativa lösningar och därmed undvika onödiga kostnader.

  • Ni kan till exempel skjuta upp delar av projektet och genomföra möten digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet.

  • Ett annat tips är att boka ombokningsbara biljetter och boenden. 

Kulturrådet kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.

När projekt och verksamhet förändras

När din organisation har fattat beslut om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i projektet eller verksamheten jämfört med ansökan ska ni meddela Kulturrådet via e-post till kulturradet@kulturradet.se. I e-postens ämnesrad ska ni skriva ”komplettering”, ange ärendenummer och skriva ”corona”.

Vi behöver veta:

  • Att ni avser anpassa er verksamhet till lagstiftningen om gällande sammankomster och offentliga tillställningar, om den fortfarande gäller när ert projekt/verksamhet ska bedrivas och är relevant för er verksamhet.

    Läs mer om sammankomster med över 50 personer

  • På vilket sätt projektet eller verksamheten förändras.

Tänk på att din organisation även kan ansöka om förlängning av projektperiod samt om uppskov av redovisning med anledning av den nuvarande situationen.

Om din organisation har en pågående ansökan

Om din organisation har en pågående ansökan om bidrag kan vi behöva kompletterande information för att kunna fatta beslut. I sådana fall tar vi kontakt med er.

Kommer bidrag att krävas tillbaka?

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar.

Om projektet eller verksamheten ändrats i sådan stor omfattning att reglerna om återkrav i bidragsförordningen och bidragsvillkoren blir tillämpliga så kommer vi att pröva om de kostnader som organisationen redan har haft kan anses vara bidragsberättigade.

Exempel på bidragsberättigade kostnader

Exempel på kostnader som kan anses bidragsberättigade och som regel inte kommer att återkrävas är:

  • Kostnader för ersättning kopplade till ingångna avtal med utövare och artister.

  • Kostnader för resor eller boende som inte kan avbrytas och som inte ersätts från andra källor för individer som förhindras att delta, till exempel på grund av deras senaste kontakt med någon som drabbats av viruset eller deras närvaro i ett område som anses ha hög risk.

  • Övriga kostnader som inte kan undvikas i samband med att projekt eller verksamhet i sin helhet eller delar av projekt eller verksamhet inte går att genomföra på grund av svenska myndigheters beslut eller utbrott av covid-19.